new-logo

Тест: Всичко важно за умножение на рационални дроби

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Умножете рационалните дроби:
 • \boldsymbol\fracxx-3.\fracx+1x
2
Намерете дефиниционното множество на рационалните дроби и ги умножете:
 • \boldsymbol\fracy^2y^2-1.\fracy-1y
3
Пресметнете произведението на рационалните дроби:
 • \boldsymbol\fracxx+5.\fracx^2+10x+25x^2
4
Вярно ли е равенството:
 • \boldsymbol\frac7a^22a^2-6a.(a-3) = \frac72a, за стойности на \boldsymbola\neq 0;3 ?
5
Намерете допустимите стойности и пресметнете произведението на рационалните дроби:
 • \boldsymbol\frac(x+2)^22x-14.\fracx^2-492x+4
6
Подредете в правилния ред стъпките за умножение на рационални дроби.
7
Вярно ли е, че равенството е тъждество за всяко \boldsymbolx\neq 0; \pm y ?
 • \boldsymbol\fracx^2-xyx-y.\fracx^2-y^2x.\fracyx+y = xy-y^2
8
Опростете израза:
 • \boldsymbol\frac515x-5y.\frac(3x-y)^29x^2 -y^2
9
При какви стойности на \boldsymbolx равенството е тъждество?
 • \boldsymbol\fracx^2-9x^2-4x+4.\fracx^2-4x+3 = \fracx^2-x-6x-2
10
Дадени са рационалните изрази:
 • \boldsymbolA = \fracb^2-ab2a.\frac4a^2a-b и \boldsymbolB = -2ab
 • Изберете знака, който трябва да поставите между тях, за да се получи вярно твърдение, ако знаете, че \boldsymbola\neq 0;b.
 
11
Посочете израза, от който след опростяване се получава \boldsymbol2xy.
12
Дадена е рационалната дроб:
 • \boldsymbol\fracx^2+5x+44-x
 • Посочете израза, от който се получава тя.
13
Пресметнете стойността на израза:
 • \boldsymbol\fraca+325a^2.\frac5a^2a^2+3a.\frac5a^2-5aa-1,  ДМ: \boldsymbola\neq -3;0;1
 • Напишете отговора без интервали и допълнителни символи преди след него.
14
Свържете всеки от изразите с рационалната дроб, която се получава след опростяването му.
15
Намерете най-малкото положително число \boldsymbolx и съответното му \boldsymboly, за които е изпълнено равенството:
 • \boldsymbol\frac(x-y)^2y^2.\fracx^23x-3y = -\frac112
 • Напишете отговорите на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях

Описание на теста

В онлайн теста по математика за 9. клас "Умножение на рационални дроби" ще се упражниш върху задачите от този тип, за да можеш да свикнеш бързо и без затруднения да използваш тези умения в решаването на задачи. Лесно е - разлагаш на множители, намираш допустимите стойности, съкращаваш,  умножаваш числителите, умножаваш знаменателите и готово!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се