logo

Тест: Приложения на квадратни неравенства. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
  • Допустимите стойности на функцията y=\sqrtx^2-7x+12 са x\in (-\infty ;3]\cup [4;+\infty ).
2
  • Намерете допустимите стойности на функцията y=\sqrtx^2+3x-28.
3
  • Дадена е функцията y=\frac1\sqrtx^2+3x-28. Намерете допустимите й стойности.
4
Дадена е квадратната функция y=-x^2-2(k+1)x-9k+5. Намерете стойностите за k, за които уравнението y=0 има само един корен.
5
  • Дадена е квадратната функция y=-x^2-2(k+1)x-9k+5. Намерете стойностите за k, за които неравенството y<0 е изпълнено за всяко x.
6
Свържете всяка от функциите с допустимите ѝ стойности.
7
Намерете дефиниционното множество на функцията y=\sqrt-x^2-3x+70.
8
Допустимите стойности на функцията y=\frac1\sqrt-x^2-3x+70 са:
9
Свържете всяка от функциите с допустимите й стойности.
10
Дадена е квадратната функция y=(k-4)x^2+10x+k-4. Намерете стойностите на k, за които неравенството y<0 няма решение.
11
Дадена е квадратната функция y=kx^2-4x+3k+1. Намерете стойностите на k, за които неравенството y>0 е изпълнено за всяко x.
12
Дадена е квадратната функция y=x^2+2kx-(k-2). Намерете стойностите на k, за които неравенството y< 0 няма решение.
13
Намерете допустимите стойности на функцията y=\sqrtx^2-12x+35. Запишете всички символи без да оставяте празни интервали между тях. Ако в решението трябва да напишете безкрайност, поставете само знака й, а знакът за обединение пропуснете. Пример: (-\infty ;-2)\cup (3;+\infty ) запишете по следния начин (-;-2)(3:+).
14
Намерете стойностите на k, за които уравнението x^2-(k+3)x-k<0 няма решение. Запишете всички символи без да оставяте празни интервали между тях.
15
Намерете стойностите на k, за които уравнението (k-2)x^2-(3k+6)x+6k>0 е изпълнено за всяко x. Запишете всички символи без да оставяте празни интервали между тях. Ако в решението трябва да напишете безкрайност, поставете само знака й, а знакът за обединение пропуснете. Дроб записвайте с наклонена черта. Пример: (-\infty ;-2)\cup (\frac35;+\infty ) запишете по следния начин (-;-2)(3/5;+).

Описание на теста

Направи онлайн теста по математика за 9. клас върху приложения на квадратни неравенства, за да приложиш наученото за квадратно неравенство. В много задачи може да приложиш знанията си за решаване на квадратни неравенства, някои по-лесни, други по-сложни, но овладените умения ще ти помогнат да се справиш за отличен.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се