logo

Тест: Матури. Формулите на Виет. Важни задачи от ДЗИ

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са реалните корени на уравнението
 • \boldsymbol-\frac13x+x^2=4,
 • намери стойността на израза:
 • \boldsymbol\frac1x1+\frac1x2
2
Намери сумата от реципрочните стойности на реалните корени на уравнението
 • \boldsymbol2x^2-12x+7 = 0
3
Ако \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението
 • \boldsymbolx^2+8x+4 = 0,
 • намери стойността на израза:
 • \boldsymbolx1x2(x1+x2)-\fracx1+x2x1x2
4
Намери стойността на израза
 • \boldsymbolx1x2+\fracx1+x2x1x2,
 • където \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението
 • \boldsymbolx^2-7x+10=0
5
Дадено е уравнението
 • \boldsymbol2x^2-3x+1=0,
 • с корени \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2.
 • Намери \boldsymbol\frac2x1+\frac2x2=?
6
Ако \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението
 • \boldsymbol3x^2-12x+5 = 0,
 • вярно ли е, че:
 • \boldsymbol\frac1x1x2+\frac1x1+x2=\frac225
7
Ако  \boldsymbolx1 и  \boldsymbolx2 са корени на уравнението
 • \boldsymbol2x^2=3+ \frac12x, намери
 • \boldsymbol\fracx1x1x2+\fracx2x1x2=?
8
Намери стойността на израза
 • \boldsymbol\fracx1+x2x1x2-\fracx1x2x1+x2, където \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението:
 • \boldsymbolx^2+5x-2 = 0
9
Ако сумата от реципрочните стойности на корените на квадратно уравнение е равна на \boldsymbol\frac75, посочи кое е уравнението и на колко е равна неговата дискриминанта.
10
Намери кое е уравнението, за което сумата от корените му плюс произведението им е равна на \boldsymbol-\frac73, т.е.
 • \boldsymbolx1+x2+x1x2 = -\frac73
11
Дадено е уравнението
 • \boldsymbol2x^2-7x+1 = 0
 • Избери верните изрази за неговите корени.
12
Дадено е уравнението
 • \boldsymbolx^2-6x+2=0
 • Намери стойността на израза за неговите корени
 • \boldsymbol\fracx1x2x1+x2+x1x2(x1+x2) = ?
13
Ако \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението
 • \boldsymbolx^2-4x+1=0,
 • намери стойността на израза
 • \boldsymbolx1+x2+\fracx1+x2x1x2
 • Напиши полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
Пресметни стойностите на израза
 • \boldsymbol\frac1x1+\frac1x2 за всяко от уравненията и ги подреди във възходящ ред според получените стойности за тези изрази, като поставиш най-отгоре уравнението с най-малка стойност за израза за неговите корени.
15
Свържи всяко от уравненията с верните за тях изрази за корените им.

Описание на теста

Онлайн теста по математика за 9. клас върху важни задачи от ДЗИ с формулите на Виет те очаква, за да затвърдиш знанията си по решаването на задачите с формули на Виет! До тук решихме доста задачи за квадратни уравнения и формули на Виет и затова сме сигурни, че след като упражниш и подобни на тези, които се дават на матурите, ще бъдеш напълно подготвен за тях!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се