logo

Тест: Намиране на числена стойност на израз

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Твърдението: "Да намерим числената стойност на израз, означава да заместим неизвестното с някакво число и да пресметнем какво се получава като стойност на израза." е:
2
Даден е изразът: \boldsymbolx^2 - 2(x-1)+2
 • Пресметнете неговата стойност за \boldsymbolx = 3
3
Пресметнете стойността на израза:
 • \boldsymbolA= 2y^2-(5-y).2 за:
 • а)  \boldsymboly = 0
 • б) \boldsymboly = 5
 
4
Каква е стойността на израза:
 • \boldsymbol\frac4x+4x +1,  за \boldsymbolx= 1
5
Вярно ли е, че стойността на израза: \boldsymbol\frac12 - x^2x-2 , за \boldsymbolx =2 e \boldsymbol6?
6
За каква стойност на \boldsymbolu изразът няма смисъл и не може да се пресметне неговата стойност?
 • \boldsymbolA = \fracu^2+14u-7
7
Опростете израза и намерете неговата стойност за:
 • \boldsymbol\frac2x^2-3x+2x+2
 • а) \boldsymbolx = 1
 • b) \boldsymbolx = -1
8
Намерете стойностите на израза:
 • \boldsymbolA = \frac(x-3)(x+3)2x  за различните стойности на \boldsymbolx.
 • Свържете стойностите за \boldsymbolx със съответните им стойности на израза \boldsymbolA
9
Даден е изразът:
 • \boldsymbolA =\frac3+(2+x)^2-(x+2)(2-x)4-x
 • a) Кой е изразът, който се получава след опростяването на \boldsymbolA?
 • b) Намерете стойността на изразa, получен след опростяването на \boldsymbolA, за \boldsymbolx = 1.
10
Намерете за каква стойност на \boldsymbolx, изразът \boldsymbol5x^2-2(8-x) има стойност 8.
11
За кои стойности за \boldsymboly, изразът \boldsymbol\frac3y^2-2575-y^2, има стойност 1?
12
Даден е изразът \boldsymbolA = \frac(x^2-9)(2x+3)x-3.
 • Посочете израза, който има същата стойност като \boldsymbolA за \boldsymbolx=1.
 
13
Даден е изразът \boldsymbolA = 2x^2-6kx+k+3.
 • Намерете за каква стойност на \boldsymbolk = ?, изразът \boldsymbolA = 0 за \boldsymbolx=1.
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
Числата от влаковата композиция на чертежа са стойности на рационалните числови изрази, които трябва да откриете в отговорите и да подредите.
 • Ако знаете, че стойността на израз Y=3x^2-2 се пресмята за x=2, а стойността на всеки следващ израз се получава при стойност на неизвестното, която е равна на стойността на предишния израз, подредете изразите в реда, в който трябва да бъдат пресметнати, така че всеки израз трябва да съответства на стойността си.
 • Започнете от последния вагон и поставете неговият израз най-отгоре.
15
Ако всяка буква от азбуката заместите със съответното й число, напр. А = 1; Б = 2; ... ; Е = 6; ... ; С = 18; Т=19; У = 20; ...; Ч = 24; ... и т.н,
 • намерете стойността на израза(У - ч + а) : (- с : е) = ?
 • Напишете полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 9. клас "Намиране на числена стойност на израз" ще успееш да се упражниш и да станеш сред най-добрите в това да намираш стойността на изразите при различни стойности на променливата, както и да откриваш кога намирането на стойността на дробен израз няма смисъл.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се