logo

Тест: Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от изброените формули са метрични зависимости в правоъгълен триъгълник?
2
За правоъгълен триъгълник hc^2=?
3
За правоъгълен триъгълник е вярно, че:
  •  a^2=a1.b1
4
За правоъгълен триъгълник b^2=?
5
На чертежа отсечките a1 и b1 се наричат:
6
Проекциите на катети в правоъгълен триъгълник са 18 cm и 32 cm. Намери височината към хипотенузата.
7
Хипотенузата в правоъгълен триъгълник е 10 cm, а проекцията на единия катет е 6 cm. Намери дължината на катета.
8
Дадени са двете проекции на катети в правоъгълен триъгълник. Проекцията на a е с дължина 3,6 cm, а проекцията на катета b е  6,4 cm. Свържи всеки от елементите с дължината му.
9
Катет в правоъгълен триъгълник е 8 cm, а проекцията на същия катет е 6,4 cm. Намери и свържи всяка от останалите отсечки с дължината им.
10
Едната проекция на катет в правоъгълен триъгълник е \frac6417. Височината към хипотенузата е \frac12017. Намери другата проекция и хипотенузата.
11
Хипотенузата в правоъгълен триъгълник е 37cm, а проекцията на единия катет е \frac14437cm. Намери дължината на този катет.
12
Хипотенуза в правоъгълен триъгълник е с дължина 25 cm. Единият от катетите е a=15 cm. Намери и свържи останалите отсечки с дължината им.
13
Нивата на дядо Петко е във формата на правоъгълен триъгълник. На чертежа е показано местоположението на ореха, под чията сянка си подремва дядо Петко, когато се умори да копае нивата. Кое е най-късото разстояние от краищата на нивата до дървото, ако знаеш, че двата катета са с дължини 65 m и 156 m? На колко е равно то?
  • Избери между думите "височината към хипотенузата" или "една от проекциите".
14
Нивата на дядо Горан е съседна на нивата на дядо Петко и също е във формата на правоъгълен триъгълник. Ако знаеш, че проекциите на катетите са 3 m и 2 m, намери страните на триъгълника и височината към хипотенузата му.
15
Да се намерят катетите на правоъгълен триъгълник, чиято височина към хипотенузата е с 3 m по-голяма от едната от частите, на които тя разделя хипотенузата, и е с 4 m по-малка от другата.

Описание на теста

В този онлайн тест към видео урока по математика за 9.клас върху метрични зависимости в правоъгълен триъгълник ще затвърдиш знанията, ще се упражняваш като намираш катети, хипотенуза или проекции на различни правоъгълни триъгълници. А това ще ти бъде от полза, за да бъдеш отличник по математика. Хайде, направи теста и се подготви за час!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се