logo

Тест: Теорема на Талес

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое е вярното твърдение за чертежа?
2
За дадения чертеж вярно ли е, че \fracABBC=\fracMNNP?
3
Вярно ли е твърдението \fracOBOC=\fracOPON за дадения чертеж?
4
Кои са верните твърдения за означенията на чертежа?
5
За кой от чертежите е изпълнено \fracABBC=\fracMNNP?
6
Неуспоредните прави a и b пресичат успоредните прави m, n, p съответно в точките A1, A2,A3 и B1,B2,B3. Ако A1A2=7cm,A2A3=21cm,B1B2=5cm,B2B3=?
7
Даден е ъгъл Opq. Правите m и n пресичат рамото Op съответно в точки А и В, а рамото Oq – в точки С и D. Успоредни ли са правите m и n, ако:
8
В триъгълника АВС точките M и N съответно от страните AB и АС са такива, че MN e успоредна на BC. Намери AN : NC и AN : AC, ако AM : AB = 3 : 7.
9
В триъгълника АВС точките M и N съответно от страните AB и АС са такива, че MN e успоредна на BC. Ако AM = 2 cm, MB = 6 cm, AN = 3 cm, намери NC.
10
В триъгълника АВС точките M и N, съответно от страните AB и АС, са такива, че MN e успоредна на BC. Ако AM = 3 cm, AB = 9 cm, AN = 2 cm, намери NC.
11
В триъгълника АВС точките M и N, съответно от страните AB и АС, са такива, че MN e успоредна на BC. Ако AM : МB = 2 : 3, AC = 15 cm, намери AN.
12
Върху едното рамо на \sphericalangle pBg са нанесени точките A и D, а върху другото  – C и E. Успоредни ли са правите AC и DE, ако:
13
В триъгълник АВС отсечката MN  е успоредна на АС, като т. М лежи върху АВ, а т. N – върху ВС. Да се намери АВ, ако АМ = 2,5 cm, BC = 8 cm и BN = 6 cm.
14
През точка M минават два лъча, които пресичат успоредните прави a и b. Първият лъч пресича в точките A и B, а вторият – в точките A1 и B1. Да се намери MA, ако MB=18cm,\fracMA1A1B1=\frac35.
15
За триъгълника АВС е известно, че АВ = 12 cm. Точка М е от страната АС, като МА : МС = 3 : 2. През върха С минава права, успоредна на ВМ, която пресича правата АВ в точка N. Да се намери AN.

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 9. клас "Теорема на Талес" ще затвърдиш знанията си за Теоремата на Талес, която гласи: "Ако правите a и b са пресечени с успоредни прави, то отсечките определени от точките на пресичане на успоредните прави с a, са пропорционални на съответните им отсечки от b". Справяйки се с лекота със задачите, с лекота ще получаваш и шестици. Приятно забавление!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се