logo

Тест: Важни задачи! Системи линейни уравнения с две неизвестни

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:
  • Ако правите графики на уравненията на една система се пресичат в една точка, то системата има едно решение - координатите на тази точка?
2
На чертежа правите g и f са графиките на уравненията на една система линейни уравнения с две неизвестни.
  • Колко решения има системата?
3
Ако правите графики на уравненията на една система съвпадат, то колко решения има системата?
4
Вярно ли е, че:
  • Ако от едното от уравненията на една система изразим едно от неизвестните и заместим с получения израз в другото уравнение, то решаваме системата чрез заместване?
5
Вярно ли е, че:
  • Ако коефициентите пред едно от неизвестните на системата са противоположни числа, съберем почленно двете уравнения и с полученото уравнение заместим едно от дадените, решаваме системата линейни уравнения с две неизвестни чрез събиране?
6
Решете графично системата \left|\beginarrayllx+2y=5 \\ x-y=2 \endarray\right..
  • В кой квадрант е пресечната точка на графиките на уравненията?
7
Дадена е системата \left|\beginarrayllx+5y=7 \\ 3x-2y=4 \endarray\right..
  • Ако изразим х от първото уравнение и заместим във второто, то второто уравнение е:
8
Решение на системата \left|\beginarrayllx+5y=7 \\ 3x-2y=4 \endarray\right. e наредената двойка:
9
Дадена е системата \left|\beginarrayll2x+y=11 \\ 3x-y=9 \endarray\right..
  • Ако съберем почленно първото уравнение с второто, то се получава уравнението:
10
Решение на системата \left|\beginarrayll2x+y=11 \\ 3x-y=9 \endarray\right. е наредената двойка:
11
Решете чрез заместване системата \left|\beginarrayll5x+6y=13 \\ 7x+18y=-1 \endarray\right.. Решение на системата е наредената двойка:  
12
Решете чрез събиране системата \left|\beginarrayll7x-3y+1=0 \\ 4x-5y+17=0 \endarray\right.. Решение на системата е:
13
Решете системата \left|\beginarrayllx-y=5 \\ 3x-3y=15 \endarray\right. , като изберете подходящ метод.
14
Намерете решението на системата \left|\beginarrayllx-y=4 \\ 2x-2y=5 \endarray\right..
15
Решете графично системата \left|\beginarrayllx-2y=3 \\ 2y=5 \endarray\right..
  • Намерете лицето на триъгълника, който графиките на уравненията и ординатната ос ограждат, ако една мерна единица е 1 см.

Описание на теста

В онлайн теста "Важни задачи! Системи линейни уравнения с две неизвестни" по математика за 9. клас ще проверите как сте усвоили начините за решаване на системи линейни уравнения с две неизвестни - графично, чрез заместване и чрез събиране. Какъв ще бъде резултатът, ако една система линейни уравнения с две неизвестни се реши по трите начина? Кой от методите за решаване да изберем? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите знанията си за системи линейни уравнения с две неизвестни и да станете най-добрите в решаването им. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се