logo

Тест: Обратна пропорционалност. Графика и определение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отбележете верните твърдения.
  • Функцията у=kx (k≠0) се нарича права пропорционалност, като:
2
Графиката на функцията у=kx e права линия, като при k>0 е разположена в:
3
Функцията y=\frackxk\neq 0,  се нарича обратна пропорционалност, с дефиниционна област:
4
Графиката на функцията y=\frackx, x\neq 0 e:
5
Вярно ли е, че:
  • Когато за функцията y=\frackx,  коефициентът на обратна пропорционалност k>0,  графиката е разположена в първи и трети квадрант?
6
Кои от дадените функции са обратна пропорционалност?
7
Определете коефициента на обратна пропорционалност за функциите и свържете правилно.
8
Свържете дадените по-долу функции със съответните им дефиниционни области.
9
Дадена е функцията y=\frac6x .
  • Принадлежи ли точка А(0,0) на графиката на функцията?
10
Определете коефициента на обратна пропорционалност k за функцията y=\frackx, ако за x=2 , приема стойност 4.
11
Начертайте графиката на функцията y=-\frac2x .
  • Каква ще бъде стойността на y, за x=8?
12
Отбележете точките, които принадлежат на графиката на функцията y=-\frac2x .
13
Лицето на правоъгълник е 12 кв. см., дължината на едната му страна е х см.
  • Изразете като функционална зависимост ширината на правоъгълника у.
14
Лицето на правоъгълник е 12 кв. см., дължината на едната му страна е х см.
  • Изразете като функционална зависимост ширината на правоъгълника у и начертайте графиката на функцията.
  • Определете дефиниционната област на функцията.
15
Лицето на правоъгълник е 12 кв. см., дължината на едната му страна е х см.  
  • Графиката отразява функционалната зависимост между ширината у и дължината х на правоъгълника.
  • Отбележете кои от правоъгълниците удовлетворяват тази зависимост.

Описание на теста

В онлайн теста "Обратна пропорционалност. Графика и определение" по математика за 9. клас ще проверите как сте усвоили понятията обратна пропорционалност, коефициент на обратна пропорционалност, хипербола. Каква е графиката на функцията y=\frac{k}{x},k\neq 0,x\neq 0 ? В кои квадранти е разположена графиката на функцията в зависимост от коефициента на обратна пропорционалност k? Решете задачите от теста, за да изясните тези въпроси и затвърдите знанията си за обратна пропорционалност. Решете теста, за да сте най-добрите по математика в 9. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се