Упражнение: Обратна пропорционалност. Графика и определение


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Обратна пропорционалност. Графика и определение" по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили понятията обратна пропорционалност, коефициент на обратна пропорционалност, хипербола. Каква е графиката на функцията y=\frackx,k\neq 0,x\neq 0 ? В кои квадранти е разположена графиката на функцията в зависимост от коефициента на обратна пропорционалност k? Решете задачите от теста, за да изясните тези въпроси и затвърдите знанията си за обратна пропорционалност. Решете теста, за да сте най-добрите по математика в 8. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Отбележете верните твърдения.
  • Функцията у=kx (k≠0) се нарича права пропорционалност, като:
5т. 2. Графиката на функцията у=kx e права линия, като при k>0 е разположена в:
5т. 3. Функцията y=\frackxk\neq 0,  се нарича обратна пропорционалност, с дефиниционна област:
5т. 4. Графиката на функцията y=\frackx, x\neq 0 e:
5т. 5. Вярно ли е, че:
  • Когато за функцията y=\frackx,  коефициентът на обратна пропорционалност k>0,  графиката е разположена в първи и трети квадрант?
6т. 6. Кои от дадените функции са обратна пропорционалност?
6т. 7. Определете коефициента на обратна пропорционалност за функциите и свържете правилно.
6т. 8. Свържете дадените по-долу функции със съответните им дефиниционни области.
6т. 9. Дадена е функцията y=\frac6x .
  • Принадлежи ли точка А(0,0) на графиката на функцията?
6т. 10. Определете коефициента на обратна пропорционалност k за функцията y=\frackx, ако за x=2 , приема стойност 4.
6т. 11. Начертайте графиката на функцията y=-\frac2x .
  • Каква ще бъде стойността на y, за x=8?
6т. 12. Отбележете точките, които принадлежат на графиката на функцията y=-\frac2x .
11т. 13. Лицето на правоъгълник е 12 кв. см., дължината на едната му страна е х см.
  • Изразете като функционална зависимост ширината на правоъгълника у.
11т. 14. Лицето на правоъгълник е 12 кв. см., дължината на едната му страна е х см.
  • Изразете като функционална зависимост ширината на правоъгълника у и начертайте графиката на функцията.
  • Определете дефиниционната област на функцията.
11т. 15. Лицето на правоъгълник е 12 кв. см., дължината на едната му страна е х см.  
  • Графиката отразява функционалната зависимост между ширината у и дължината х на правоъгълника.
  • Отбележете кои от правоъгълниците удовлетворяват тази зависимост.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

16:43 - 12.02.2017

имам 5,46 на упражнението, благодаря!!!!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1
Профилна снимка

Ученик

11:21 - 08.02.2017

5.34!!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1
Профилна снимка

Ученик

10:25 - 27.01.2017

5.14 :)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1
Профилна снимка

Ученик

14:49 - 26.01.2017

Много полезен урок! Не мога да повярвам, че изкарах почти 6 на това упражнение, като се има на предвид факта, че математиката въобще не ми се отдава! :)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1