logo

Тест: Синус на остър ъгъл. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че за дадените означения на чертежа, a=\sqrt3cm,c=5cm, и sin\alpha =\frac5\sqrt3?
2
Намери дължината на хипотенузата в правоъгълен триъгълник, ако a=\sqrt2cm,sin\alpha =\frac\sqrt22.
3
Синусът на остър ъгъл може да бъде:
4
Синусът от остър ъгъл може да бъде 0,56.
5
В правоъгълен триъгълник c=4\sqrt3cm,sin\alpha =\frac\sqrt34. Намери a.
6
Даден е равнобедрен триъгълник ABC с основа AB = 10 cm, бедра AC = BC = 13 cm. Да се намери sin\measuredangle BAC.
7
Да се намери височината към основата в равнобедрен триъгълник с бедра 17 cm, sin\alpha =\frac1517.
8
Ако бедрата на равнобедрен триъгълник са с дължина 25cm, а синусът на ъгъла при основата е \frac2425, то основата е с дължина:
9
Даден е равнобедрен трапец ABCD с основи AB = 28 cm, CD = 10 cm и височина DH = 40 cm. Да се намери синусът на острия ъгъл.
10
Да се намери височината на равнобедрен трапец с основи AB=32cm,CD=16cm и синус на острия ъгъл \frac1517.
11
Да се намери малката основа на равнобедрен трапец ABCD, ако голямата основа AB= 36cm, височината DH=24cm и синусът на острия ъгъл е \frac2425.
12
Даден е равнобедрен трапец ABCD с височина DH=12cm, малка основа CD=23cm и sin\measuredangle BAD=\frac1213. Намери голямата основа.
13
Даден е равнобедрен триъгълник ABC с основа AB=10cm и височина към основата 12cm. Намери синуса на ъгъла при основата.
14
Да се намерят височините на равнобедрен триъгълник, ако бедрото е 20cm, а синусът на ъгъла при основата е \frac35.
15
Височината на ромб разделя страната му в отношение 3:2, считано от връх на остър ъгъл. Да се намери синуса на острия ъгъл на ромба.
  • Запиши отговора в десетична дроб, с десетична запетая и без интервали между символите.

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 9. клас "Синус на остър ъгъл. Важни задачи" ще затвърдиш наученото за синус, какви стойности може да приема синус на остър ъгъл, как да намираш синус на ъгли, които не са в правоъгълен триъгълник, както и как да използваш стойността на синуса, за да намираш различни отсечки в триъгълник, трапец и успоредник. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се