logo

Тест: Тригонометрични функции. Важни задачи с преобразуване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Пресметни tg30^\circ+cotg60^\circ.
2
Вярно ли е, че 2(tg45^\circ-cotg45^\circ)=0?
3
Кой от изразите е равен на 1-\sqrt3?
4
Пресметни израза:
  • \sqrt3cotg30^\circ+8cos60^\circ
5
Стойността на израза tg^230^\circ-\sqrt3cotg^230^\circ-cotg^260^\circ е:
6
Преобразувай израза cos\alpha .tg\alpha.
7
Кой от изразите не е равен на sin\alpha .cos\alpha след преобразуване?
8
Вярно ли е тъждеството?
  • cos\alpha (tg\alpha +1)=sin\alpha +cos\alpha
9
Преобразувай израза 1+cotg^2\alpha.
10
Кои от изразите имат стойност 1?
11
Вярно ли е тъждеството?
  • \frac11+tg^2\alpha=sin^2\alpha
12
Преобразувай израза:
  • \fracsin^2sin\alpha -cos\alpha -\fracsin\alpha +cos\alpha tg^2\alpha -1
13
Намери стойността на израза:
  • \frac1sin^2\alpha -cotg^2\alpha
14
Преобразувай израза:
  • sin\alpha \left ( cotg\alpha +\fracsin\alpha 1+cos\alpha  \right )
15
Пресметни израза:
  • \left ( tg\alpha +cotg\alpha \right )^2-\left ( tg\alpha -cotg\alpha \right )^2

Описание на теста

Онлайн тестът към видео урока по математика за 9. клас "Тригонометрични функции. Важни задачи с преобразуване" ще те подготви за отличен по математика, ако успееш да се справиш със задачите. Ще трябва да си припомниш всички тригонометрични формули, с които се запозна до тук. И ще ги прилагаш в няколко типа задачи - пресмятане на тригонометрични изрази, опростяване на тригонометрични изрази и доказване на тригонометрични тъждества. Не забравяй и стойностите на синус, косинус, тангенс и котангенс на някои специални ъгли. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се