Упражнение: Вероятности. По-трудни задачи


Описание на упражнението

След като затвърдихте и упражнихте основните задачи от вероятности, в това онлайн упражнение към видео урока по математика за 10.клас "Вероятности. По-трудни задачи" ще решавате още по-сложни задачи от вероятности с примери от реалния живот. Решавайте и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Каква е вероятността при хвърляне на два различни зара сборът от падналите се точки да е четно число?
5т. 2. Вероятността, при хвърляне на два различни зара сборът от падналите се точки да е 9, е  \frac19.
5т. 3. Каква е вероятността при хвърляне на два различни зара сборът от точките да е по-голям от 8?
5т. 4. Урна съдържа 6 бели, 7 зелени и 12 червени топки. Каква е вероятността, ако се извадят 3 топки, те да са зелени?
5т. 5. Урна съдържа 6 бели, 7 зелени и 12 червени топки. Вярно ли е, че вероятността, ако се извадят 3 топки, те да не са и трите зелени, е \frac453460?
6т. 6. Каква е вероятността при хвърляне на 10 монети едновременно, точно 6 от тях да паднат на "ези"?
6т. 7. Зар се хвърля три пъти. Свържете всяко от събитията с вероятността, с която е възможно то да се случи.
6т. 8. Каква е вероятността сборът от точките от три последователни хвърляния на зар да е по-голям от 16?
6т. 9. Вероятността, при три последователни хвърляния на зар, сборът от точките да се дели на 2, но да не се дели на 3, е:
6т. 10. В кутия има 9 бели, 12 червени и 15 зелени топки. Свържете всяко от събитията с вероятността, с която може да се случи то.
6т. 11. Кодът на сейф се състои от 5 различни нечетни цифри. Каква е вероятността да отворите сейфа от първия опит, ако не знаете кода?
6т. 12. В библиотека на един рафт са подредени 4 книги от Агата Кристи и 3 книги на Паулу Коелю. Каква е вероятността книгите от един автор да стоят една до друга?
11т. 13. В един кашон 6% от наличните 50 смартфона са дефектни. Каква е вероятността, ако извадим два телефона от кашона, и двата да са дефектни?
11т. 14. В кутия има 7 жълти и 4 черни топки. Каква е вероятността, ако се извадят 5 топки, 3 от тях да са жълти и 2 да са черни?
11т. 15. От всички 30 възможни въпроса от конспект за изпит студент знае \frac23 от тях. Изпитният билет съдържа два въпроса от конспекта. Каква е вероятността студентът да знае и двата въпроса от изтегления билет?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!