logo

Тест: Приложение на формулите на Виет в параметрични уравнения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За кои стойности на параметъра \boldsymbolm уравнението
 • \boldsymbolx^2-2x+m-1 =0
 • има корени с различни знаци?
2
За кои стойности на параметъра \boldsymbolm корените на уравнението са положителни числа?
 • \boldsymbolx^2-2x+m-1=0
3
За кои стойности на параметъра \boldsymbolm корените на уравнението са отрицателни числа?
 • \boldsymbol2x^2+x+2m-2 = 0
4
Вярно ли е, че корените на уравнението
 • \boldsymbolx^2-2x+p-2=0
 • са с различни знаци за всички стойности на параметъра \boldsymbolp\in(-\infty,2)?
5
Намери стойностите на параметъра \boldsymbolp, за които корените на уравнението са с различни знаци.
 • \boldsymbol8x^2+2x-p=0
6
Дадено е уравнението:
 • \boldsymbol x^2-3x-m+3 = 0, където
 • \boldsymbolm е параметър, а \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението.
 • Посочи всички условия, които трябва да бъдат изпълнени, така че \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 да бъдат с различни знаци.
 
7
Дадено е уравнението:
 • \boldsymbolx^2-3x+m-4=0
 • a) За какви стойности на параметъра \boldsymbolm корените на уравнението са с еднакви знаци?
 • б) Ако е изпълнено условието от а), какви са корените на уравнението - положителни или отрицателни числа?
8
За какви стойности на параметъра \boldsymbolm корените на уравнението
 • \boldsymbolx^2-3x+m-4=0
 • са с различни знаци?
 
9
Дадено е уравнението
 • \boldsymbol2x^2-x-m+3 = 0
 • с параметър \boldsymbolm>3.
 • Кое е вярното твърдение за корените на това уравнение?
10
Ако \boldsymbolm\in[2\frac78,3), посочи вярното твърдение за корените на уравнението:
 • \boldsymbol2x^2-x-m+3 = 0
11
Вярно ли е, че корените на уравнението са с различни знаци
 • \boldsymbolx^2-2x-p+1=0
 • при стойности на параметъра \boldsymbolp\in(-\infty,1)?
12
Намери стойностите на параметъра \boldsymbolp, за които уравнението има два положителни корена.
 • \boldsymbolx^2-2x-p+1=0
13
При какви стойности на параметъра p уравнението
 • x^2+px-2=0 има реални корени x1;x2, за които е изпълнено
 • x1^2x2+x1x2^2<0
14
Дадено е уравнението:
 • \boldsymbolx^2-5x+m+5=0, където
 • \boldsymbolm е параметър и \boldsymbolm\in(-\infty, -5).
 • С еднакви или различни знаци са корените на уравнението при това условие за параметъра \boldsymbolm
 • Напиши отговора с дума (еднакви/различни) без интервали и допълнителни символи преди и след нея.
15
Дадено е уравнението:
 • \boldsymbol5x^2-4x+p-1=0, където
 • \boldsymbolp е параметър, а \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на уравнението.
 • Свържи елементите, така че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

В онлайн теста по математика за 9. клас върху приложение на формулите на Виет в параметрични уравнения ще решиш задачи, след които ще можеш да се справяш отлично с материала. В тези задачи се налага да анализираш при какви условия на параметъра корените на квадратно уравнение са с еднакви или различни знаци, дали са положителни или отрицателни числа. Впускай се в приключението със задачите и не го мисли!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се