logo

Тест: Решаване на системи линейни уравнения с две неизвестни чрез събиране

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:
 • Ако съберем почленно две числови равенства, получаваме вярно числово равенство?
2
Дадена е системата:
 • \left|\beginarrayllx+2y=5 \\ 3x-2y=11 \endarray\right.
 • Коефициентите пред неизвестното y са:
3
Дадена е системата:
 • \left|\beginarrayllx+2y=5 \\ 3x-2y=11 \endarray\right.
 • След почленно събиране на двете уравнения, се получава уравнението:
4
Вярно ли е, че:
 • Ако съберем почленно двете уравнения на една система и с полученото уравнение заместим едно от дадените уравнения, получаваме система, еквивалентна на дадената?
5
Дадена е системата:
 • \left|\beginarrayll5x+6y=1 \\ 3x-8y=5 \endarray\right.
 • Вярно ли е, че: Ако умножим първото уравнение с числото -3, а второто уравнение с числото 5, ще получим система, еквивалентна на дадената?
6
Противоположни числа са:
7
В системата \left|\beginarrayll0,5x-3y=4 \\ -5x+3y=-1 \endarray\right. след почленно събиране на двете уравнения се получава уравнението:
8
Вярно ли е, че:
 • Системата \left|\beginarrayllx-3y=4 \\ 5x+3y=-1 \endarray\right. е еквивалентна на системата\left|\beginarrayllx-3y=4 \\ 6x=3 \endarray\right. ?
9
Решение на системата \left|\beginarrayllx-3y=4 \\ 6x=3 \endarray\right. е наредената двойка:
10
Дадена е системата \left|\beginarrayll4x+3y=6 \\ 2x+y=4 \endarray\right.
 • За да бъдат коефициентите пред неизвестното y противоположни числа, второто уравнение трябва да се умножи с числото:
11
Решение на системата \left|\beginarrayll4x+3y=6 \\ -2x=-6 \endarray\right. е наредената двойка:
12
Дадена е системата \left|\beginarrayll2x+5y=25 \\ 4x+3y=15 \endarray\right.. Решение на системата е:
13
Дадена е системата \left|\beginarrayll3(x-1)=4y+1 \\5(y-1) =x+1 \endarray\right..
 • Извършете тъждествени преобразувания и решете системата.
14
Решете системата:
 • \left|\beginarrayll4(x+2)=1-5y \\ 3(y+2)=3-2x \endarray\right.
15
Да се реши системата:
 • \left|\beginarrayll(x+3):2-(y-2):3=2 \\ (x-1):4+(y+1):3=4 \endarray\right.

Описание на теста

В онлайн теста "Решаване на системи линейни уравнения с две неизвестни чрез събиране" по математика за 9. клас ще проверите как сте усвоили метода за решаване на системи линейни уравнения чрез събиране. Какви трябва да бъдат коефициентите пред едно от неизвестните, за да може да се приложи метода? Има ли начин да превърнем коефициентите пред едно от неизвестните в уравненията на системата в противоположни числа? Решете задачите от теста, за да затвърдите знанията си и станете най-добрите в решаване на системи уравнения с две неизвестни чрез събиране по математика в 9. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се