logo

Тест: Външна ъглополовяща на триъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За чертежа и означенията кое е вярното твърдение?
2
Вярно ли е, че \fracCMBM=\fracMAAB  за дадения чертеж?
3
Даден е \bigtriangleup ABC, външна ъглополовяща CL. Ако AB=25cm,BC=36cm,CA=18cm, то AL=50cm,BL=25cm .
4
Даден е \bigtriangleup ABC, външна ъглополовяща AL. Ако AB=24cm,BC=13cm,CA=16cm, намери CL,BL.
5
Даден е \bigtriangleup ABC, външна ъглополовяща BL. Ако AB=30cm,BC=18cm,CA=32cm, намери AL,CL
6
Провери дали са верни отношенията за така дадените триъгълници, ако отсечката BL е външна ъглополовяща.
7
За триъгълник ABC със страни AB = 21 cm, BC = 30 cm, CA = 15 cm вътрешната и външната ъглополовящи на ъгъл C пресичат АВ съответно в точки М и Р. Намери отсечката МР.
8
За триъгълника АВС провери дали отсечката BL е външна ъглополовяща, ако AL = 94 cm, CL = 62 cm, AB = 47 cm, BC = 30 cm.
9
Провери дали е външна ъглополовяща отсечката CL за всеки от дадените триъгълници.
10
За триъгълник ABC със страни AB = 15 cm, BC = 18 cm, CA = 9 cm вътрешната и външната ъглополовящи на ъгъл C пресичат АВ съответно в точки М и Р. Намери отсечката МР.
11
В триъгълника АВС \alpha :\beta :\gamma =3:1:2, CL е вътрешна ъглополовяща, а CP e външна ъглополовяща, като точка Р лежи на правата АВ. Ако CL=10cm, намери дължината на PB.
12
В триъгълника АВС \alpha :\beta :\gamma =3:1:2, CL е вътрешна ъглополовяща, а CP e външна ъглополовяща, като точка P лежи на правата AB. Ако CL=12cm, намери отношението \fracPAPB.
13
Ъглополовящата CM на триъгълника ABC служи за хорда на окръжност с център върху правата AB. Да се намери диаметърът ѝ, ако АМ = 12 cm и BM = 3 cm. .
14
  • Страните на ABC са a = 6 cm, b = 20 cm, c = 16 cm. Да се намери разстоянието MN между точките, в които ъглополовящите АМ и AN на най-малкия ъгъл на триъгълника и съседния му външен ъгъл пресичат срещулежащата страна и продължението й.
  • Закръгли резултата с точност до 0,1.
15
Вътрешна и външна ъглополовяща при връх А на триъгълника АВС пресичат правата BC съответно в точките M и N. Ако точка Р е произволна точка от окръжността с диаметър МN, изрази отношението PB : PC чрез AB и AC.

Описание на теста

Още задачи за ъглополовяща сме ти подготвили в онлайн теста към видео урока по математика за 9. клас "Външна ъглополовяща на триъгълник", само че този път за ъглополовящата на външните ъгли на триъгълника. Външната ъглополовяща пресича продължението на срещулежащата страна и я разделя на две части, които се отнасят както съответните страни. Не забравяй това свойство, когато решаваш задачите и от теста, и в час. Така ще получаваш шестица след шестица!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се