logo

Тест: Рационални изрази. Важни задачи от ДЗИ

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При какви допустими стойности изразът:
 • \boldsymbol\fracx+2y-2:\fracx^2+x-2y^2-4 е тъждествено равен на израза
 • \boldsymbol\fracy+2x-1?
2
За \boldsymbolx\neq -3; x\neq 2 изразът
 • \boldsymbol\frac(x-2)(3x-1)x^2+x-6 е тъждествено равен на...
3
Недопустимите стойности за променливата в израза \boldsymbol\left ( \frac1x^2-4 \right ):\left ( \frac1x +2\right ) са:
4
Определи допустимите стойности на израза:
 • \boldsymbol\frac45x^2+15x:\frac3-3x(x+2)(2x+1)
5
Дефиниционното множество на израза \boldsymbol\fracx+5(x^2+1)(x^2+2) e...
6
Вярно ли е, че допустимите стойности за променливата в израза \boldsymbol\fracy+12y^2+2:\frac5y^2  са в интервала \boldsymbol(-\infty;+\infty)?
7
При какви стойности на променливите е изпълнено равенството:
 • \boldsymbol\fracx+2y-2:\fracx^2-3x-10y^2-4 =\fracy+2x-5
8
Даден е изразът:
 • \boldsymbol\frac(x+3)(3x+2)6-x-x^2
 • a) Намери допустимите стойности за \boldsymbolx.
 • б) Намери израза, който се получава след съкращаване на дробите.
9
Вярно ли е, че множеството от допустими стойности на израза е \boldsymboly\neq 0;\pm 4?
 • \boldsymbol\left ( 1-\frac16y^2 \right ): \left (\frac1y^2-4 \right )
10
Намери множеството от допустими стойности на израза:
 • \boldsymbol\fracx+5y^2+2:\fracy^2+7x^2+1
11
Посочи израза, чиито допустими стойности са \boldsymbolx\neq2;y\neq \pm 1 .
12
Свържи всеки от изразите с неговото дефиниционно множество.
13
Ако \boldsymbolx\neq -5;3, намери стойността на израза:
 • \boldsymbol\left ( \frac3x-9x+5 \right ):\left ( \fracx^2+2x-15(x+5)^2 \right )
 • Напиши полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
Намери дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\left ( \frac4x-23x^2+9x \right ):\left ( \frac2x^2+2x-3 \right )
 • Напиши получените числа, като започнеш от по-малкото от тях.
15
Колко от посочените изрази имат смисъл за всяка стойност на променливите си?
 • \boldsymbol\left ( \fracx-2x^2+3 \right ):\left ( \frac611+x^2 \right )
 • \boldsymbol\left ( \frac13y25y^2+5 \right ):\left ( \fracy^2+1y^2 \right )
 • \boldsymbol \fracxyy^2+x^2+1
 • \boldsymbol\fracx^2-1x^2+1+\frac1x^2+9

Описание на теста

Онлайн тестът по математика за 9. клас съдържа задачите за рационални изрази от държавните зрелостни изпити. Направи го и те няма да са затруднение за теб, ако вече си изгледал видео уроците дотук. С него ще затвърдиш знанията си за разлагане на множители и намиране на множеството от допустими стойности на рационалните изрази. Направи теста и ще се убедиш колко добър си станал с този род задачи!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се