Упражнение: Дробни рационални неравенства


Описание на упражнението

В онлайн упражнението към видео урока по математика за 10. клас "Дробни рационални неравенства" ще прилагаме метода на интервалите, за да решаваме дробни неравенства. Бързо и лесно ще решавате задачите, но по същия начин - бързо и лесно - ще получавате шестици в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои от неравенствата са дробни?
5т. 2. Неравенството \frac3x-12\geq 0 е дробно.
5т. 3. Решението на неравенството \fracx+1x-2<0  е x\in (-1;2).
5т. 4. Намерете решението на неравенството \frac3-xx+4>0.
5т. 5. Решение на неравенството \frac5+xx+1\geq 0 е x\in (-\infty ;-5)\cup (-1;+\infty ).
6т. 6. Свържете неравенствата с решенията им.
6т. 7. Решете неравенството \frac2x-13-2x\geq 0
6т. 8. Намерете решението на неравенството \frac(x+1)(x-2)x-3<0.
6т. 9. Решение на кое от неравенствата е интервала x\in (-\infty ;-5]\cup (-3;4]\cup (7;+\infty )?
6т. 10. Намерете интервала, който удовлетворява неравенството \frac(x-3)(x+1)^2(x-2)>0.
6т. 11. x\in (-2;0) е решение на неравенството:
6т. 12. Намерете решението на неравенството \fracx^2-9x^2-4x+3\geq 0
11т. 13. Решете неравенството \frac3x+5x-1<\frac2x-7x-1. Отговорът запишете без интервали между символите, като не записвате нищо на мястото на знака за обединение на интервалите, а при безкрайност запишете само знака - или +. Обикновена дроб се записва със символа /. Пример: x\in (-\infty ;-5]\cup (\frac53;+\infty ) се записва (-;-5](5/3;+)
11т. 14. Намерете решението на неравенството \fracx+1x^2>\frac1x-3. Отговорът запишете без интервали между символите, като не записвате нищо на мястото на знака за обединение на интервалите, а при безкрайност запишете само знака - или +. Обикновена дроб се записва със символа /. Пример: x\in (-\infty ;-5]\cup (\frac53;+\infty ) се записва (-;-5](5/3;+)
11т. 15. Намерете решението на неравенството \fracxx+2+\frac2x^2-4<\frac1x-2. Отговорът запишете без интервали между символите, като не записвате нищо на мястото на знака за обединение на интервалите, а при безкрайност запишете само знака - или +. Обикновена дроб се записва със символа /. Пример: x\in (-\infty ;-5]\cup (\frac53;+\infty ) се записва (-;-5](5/3;+).

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!