logo

Тест: Системи с две уравнения от втора степен

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Реши системата и избери наредените двойки, които са нейни решения:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x^2 + y^2 -3 = 0 \\ x^2 +2y -4= 0 \\ \endarray\right.
2
Намери наредените двойки, които са решение на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x^2 - y^2 +8 = 0 \\ 2x +y^2 -7= 0 \\ \endarray\right.
3
Реши системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x^2 + y^2 -5 = 0 \\ 3x +y^2 -7= 0 \\ \endarray\right.
4
Колко са наредените двойки, които са решение на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x^2 + y^2 = 16 \\ x^2 -y= 4 \\ \endarray\right.
5
Намери решенията на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x^2 + y^2 = 36 \\ y^2 -x= 6 \\ \endarray\right.
6
Вярно ли е, че броят на наредените двойки реални числа, които са решенията на системата, е две?
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x^2 - y = 1 \\ x^2 +y^2+y = 16 \\ \endarray\right.
7
Реши системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll y^2-x -1 = 0 \\ x^2 +x+y^2 -16= 0 \\ \endarray\right.
8
Реши системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll y-x^2 = 5 \\ x^2 +y^2 +y= 30 \\ \endarray\right.
9
Кои са стойностите на \boldsymbolx и \boldsymboly, за които системата има решение:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x^2 - y^2 = 0 \\ 5x^2 +4y = 9 \\ \endarray\right.
10
Реши системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x^2 + y^2 = 5 \\ xy= 2 \\ \endarray\right.
11
Дадени са наредените двойки числа:
 • \boldsymbol(0;-7) и \boldsymbol(1;-6)
 • Посочи системата, чиито решения са те.
12
Вярно ли е, че ако двойките числа
 • \boldsymbol(-3;-2) и \boldsymbol(-3;2) са решение на системата
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x^2 +y^2 = 13 \\ x^2 +2y^2-5=12 \\ \endarray\right., то
 • и двойките числа \boldsymbol(3;-2) и \boldsymbol(3;2)
 • също са решение на системата.
13
Сумата от квадратите на две положителни числа е равна на 34, а разликата от техните квадрати е равна на 16.
 • Намери числата.
 • Напиши получените отговори на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
14
Колко наредени двойки са решения на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x^2 +y^2 = 7 \\ 2x^2 -3y = 15 \\ \endarray\right.
 • Напиши отговора без интервали и допълнителни символи преди и след него.
15
Хипотенузата на правоъгълен триъгълник е равна на 13 cm.
 • Ако от квадрата на дължината на по-малкия катет извадиш 2 пъти дължината на по-големия катет, ще получиш 1.
 • Намери дължините на катетите на триъгълника.
 • Напиши получените числа на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.

Описание на теста

Супер онлайн тест по математика за 9. клас на тема системи с две уравнения от втора степен! Досега научи, че системи с две уравнения с две неизвестни, когато и двете уравнения са от първа степен или едното е от първа, а другото от втора степен, се решават по два начина - чрез заместване или чрез събиране. Нищо сложно няма и в решаването на такава система, в която и двете уравнения са от втора степен. Прилагаш знанията дотук и готово! Направи онлайн теста, за да си подготвен за подобни задачи в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се