Упражнение: Графика на функцията y = ax2. Парабола


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по математика за 8. клас "Графика на функцията y = ax2. Парабола" ще добиеш опит в намирането на точки от графиката на квадратна функция и в начертаването й. Ще откриеш как се мени видът на графиката в зависимост от знака и големината на параметъра a, ще решаваш графично задачи за квадратна и линейна функции. Докато решаваш теста, ще разбереш колко интересни задачи има с тази функция и колко лесни за решаване са те, когато сме заедно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Дадена е функцията \boldsymboly = x^2. Свържете елементите така, че да се получат верни твърдения.
5т. 2. Дадена е функцията \boldsymboly = \frac13x^2.
 • Посочете точките, които са от нейната графика.
5т. 3. Разгледайте чертежа и изберете графиката на функцията \boldsymboly = \frac13x^2.
5т. 4. Дадена е функцията \boldsymboly = ax^2, \boldsymbola>0.
 • Изберете всички верни твърдения.
5т. 5. Дадени са функциите: \boldsymboly1 = 2x^2 и \boldsymboly2 = 4x^2
 • Вярно ли е, че графиката на \boldsymboly2 расте по-бързо и е по-близо до ординатната ос от тази на \boldsymboly1?
6т. 6. Дадени e функцията \boldsymboly = 5x^2.
 • Посочете точките, които са от нейната графика.
6т. 7. Дадени са функциите \boldsymboly = \frac12x^2 и \boldsymboly = 2x^2.
 • Посочете координатите на точката, в която двете графики се пресичат.
 • Напишете получените числа на празните места в текста (без интервали и допълнителни символи преди и след тях).
6т. 8. Дадена е функцията \boldsymbol y = \frac14x^2
 • Посочете точките, които са от нейната графика.
6т. 9. В правоъгълна координатна система са дадени точките: А(-3, 3), В(3,3), С(9,27)
 • Посочете функцията, на чиято графика лежат тези точки.
6т. 10. В правоъгълна координатна система са дадени точките: А(-5, 10) и В(5,10)
 • Посочете функцията, на чиято графика лежат тези точки.
6т. 11. Разгледайте чертежа и свържете функциите с номерата на техните графики.
6т. 12. Разгледайте чертежа и подредете по големина параметрите a, b, c и d на функциите, като поставите най-малкото число най-отгоре.
11т. 13. За кои стойности на \boldsymbolm и \boldsymbolx графиката на функцията \boldsymboly = 2mx^2 е в първи квадрант на координатната система?
11т. 14. Дадени са функциите \boldsymbolf(x)=x^2 и \boldsymbolg(x)=2x-1.
 • Намерете за каква стойност за х двете функции се пресичат, т.е. f(x) = g(x).
 • Напишете полученото число на празното място в текста без интервали и допълнителни символи преди и след него.
11т. 15. Дадена е функцията \boldsymbolf(x)=px^2. Ако знаете, че \boldsymbolf(4)=24, намерете стойността на \boldsymbolp.
 • Напишете полученото число с цифри като десетична дроб без интервали и допълнителни символи преди и след него.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!