logo

Тест: Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Височината към хипотенузата в правоъгълен триъгълник е 2,4 cm и разделя хипотенузата на отсечки, разликата между които е 1,4 cm. Намери хипотенузата.
2
Хипотенузата на правоъгълен триъгълник AB=10cm, а катетът BC=6cm. Да се намерят лицата на триъгълниците, които допълват \bigtriangleup ABC до правоъгълник ABMP, т.е. SBCM,SACP.
3
Даден е правоъгълен триъгълник ABC с височина CH=hc=\frac6013cm и отношение AH:HB=25:144. Да се намерят страните на триъгълника ABC.
4
Даден е правоъгълен триъгълник ABC с височина CH=hc=4,8cm, която е с 1,6cm по-малка от AH и с 1,2cm по-голяма от BH. Да се намерят страните на триъгълника ABC.
5
В правоъгълен триъгълник ABC(\sphericalangle C=90^0) е спусната височината CH и AH=3cm,BH=9cm. Намери катета AC.
6
В правоъгълен триъгълник по-малкият катет е 4 cm. Намери височината към хипотенузата, която я разделя на части, които се отнасят тъй както 5:2.
7
В правоъгълен триъгълник по-малкият катет е 4 cm. Намери хипотенузата, ако височината към хипотенузата я разделя на части, които се отнасят тъй както 5:2.
8
В правоъгълен триъгълник по-малкият катет е 4 cm. Намери другия катет, ако височината към хипотенузата я разделя на части, които се отнасят тъй както 5:2.
9
Даден е правоъгълен триъгълник ABC с катет BC=12cm. Построена е височина към хипотенузата CH и BH=4cm. Да се намерят хипотенузата и медианата към нея.
10
Даден е правоъгълен триъгълник с катет BC=12cm. Построена е височина към хипотенузата CH и BH=4cm. Да се намери AH..
11
Даден е правоъгълен триъгълник ABC с катет BC=12cm. Построена е височина към хипотенузата CH и BH=4cm. Да се намери другия катет.
12
Даден е правоъгълен триъгълник ABC с катет BC=12cm. Построена е височина към хипотенузата CH и BH=4cm. Да се намери височината CH.
13
Височината към бедрото на равнобедрен триъгълник разделя бедрото на части от 6 cm и 21 cm. Да се намери основата на триъгълника.
14
Да се намери периметърът на равнобедрен триъгълник, ако височината към основата му е по-голяма от основата с 2 cm и по-малка от бедрото с 1 cm.
15
Основата на равнобедрен триъгълник е 24 cm, а бедрото му е 13 cm. Да се намери височината към бедрото му.

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 9. клас "Важни задачи. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник" ще затвърдиш знанията си за формулите, които научи в миналия урок - за височина към хипотенуза, за ортогонални проекции и за катети в правоъгълен триъгълник. Ще ги прилагаш при решаване и намиране на елементите не само на правоъгълен триъгълник, а и на други геометрични фигури. Това ще ти помогне да бъдеш отличник по математика.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се