logo

Тест: Системи от три линейни неравенства с едно неизвестно

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че решението на система от три линейни неравенства с едно неизвестно е сечението на решенията на трите неравенства?
2
  • Сечението на трите интервала, изобразени на чертежа, е:
3
Сечението на трите интервала
  • (-3;+\infty )\cap (-\infty ;-1)\cap (-\infty ;0) е интервалът
4
Сечението на трите интервала
  • (-\infty ;5)\cap (3;+\infty )\cap (-\infty ;2) е
5
Намерете сечението на интервалите
  • (-\infty ;3)\cap (0;+\infty )\cap (1;+\infty )
6
Вярно ли е, че системата
  • \left|\beginarray llx+2>0\\ x-3\leq 3\\ 2x+6>8 \endarray\right. е еквивалентна на системата
  •  \left|\beginarray llx>-2\\ x\leq 6\\ x>1 \endarray\right. ?
 
7
Решението на системата \left|\beginarray llx+2>0\\ x-3\leq 3\\ 2x+6>8 \endarray\right.  е множеството от числа
8
Системата \left|\beginarray llx+2>3x-2\\ 6x-1<2x\\ x\geq 3x+1 \endarray\right. е еквивалентна на системата, състояща се от неравенствата:
9
Решение на системата \left|\beginarray llx+2>3x-2\\ 6x-1<2x\\ x\geq 3x+1 \endarray\right. e
10
Дадена е системата \left|\beginarray ll8x+12>2\\ 2(x+2)+3>7\\ 0,5(x+1)\geq 2 \endarray\right.. Системата е еквивалентна на система от следните неравенства:
11
Решение на системата \left|\beginarray ll8x+12>2\\ 2(x+2)+3>7\\ 0,5(x+1)\geq 2 \endarray\right. e
12
Намерете решението на системата \left|\beginarray ll3x-2>5x+1\\ 4x+1\geq 0\\ 6(x+2)\geq 10 \endarray\right.
13
Дадена е системата \left|\beginarray ll\fracx+62+\fracx3>3x\\ x-1<\frac2x-12\\ x>0 \endarray\right.
  • Кое естествено число е решение на системата?
14
Колко цели числа са решение на системата \left|\beginarray ll4x-11\geq 5\\ 2(x+3)\leq 5\\ 6x\geq 4x-1 \endarray\right. ?
15
Кое е най-малкото цяло число, което е решение на системата \left|\beginarray ll2x+5>7\\ 3x-1<11\\ x+5>4 \endarray\right. ?

Описание на теста

В онлайн теста "Система от три линейни неравенства с едно неизвестно" по математика за 9. клас ще проверите как сте усвоили метода за решаване на система от три линейни неравенства с едно неизвестно. Можете ли да изобразите три интервала на една числова ос? Можете ли да намирате сечението на три интервала? Задачите от теста ще ви помогнат да упражните изобразяване на интервали и определяне на сечение на интервали. Решете задачите от теста, за да затвърдите уменията си и станете най-добрите в решаване на задачи от системи линейни неравенства с едно неизвестно. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се