Упражнение: Системи от три линейни неравенства с едно неизвестно


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Система от три линейни неравенства с едно неизвестно" по математика за 8. клас ще проверите как сте усвоили метода за решаване на система от три линейни неравенства с едно неизвестно. Можете ли да изобразите три интервала на една числова ос? Можете ли да намирате сечението на три интервала? Задачите от теста ще ви помогнат да упражните изобразяване на интервали и определяне на сечение на интервали. Решете задачите от теста, за да затвърдите уменията си и станете най-добрите в решаване на задачи от системи линейни неравенства с едно неизвестно. Успех!  

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че решението на система от три линейни неравенства с едно неизвестно е сечението на решенията на трите неравенства?
5т. 2.
  • Сечението на трите интервала, изобразени на чертежа, е:
5т. 3. Сечението на трите интервала
  • (-3;%2B\infty )\cap (-\infty ;-1)\cap (-\infty ;0) е интервалът
5т. 4. Сечението на трите интервала
  • (-\infty ;5)\cap (3;%2B\infty )\cap (-\infty ;2) е
5т. 5. Намерете сечението на интервалите
  • (-\infty ;3)\cap (0;%2B\infty )\cap (1;%2B\infty )
6т. 6. Вярно ли е, че системата
  • {\left|\begin{array} {ll}x%2B2>0\\ x-3\leq 3\\ 2x%2B6>8 \end{array}\right.} е еквивалентна на системата
  •  {\left|\begin{array} {ll}x>-2\\ x\leq 6\\ x>1 \end{array}\right.} ?
 
6т. 7. Решението на системата {\left|\begin{array} {ll}x%2B2>0\\ x-3\leq 3\\ 2x%2B6>8 \end{array}\right.}  е множеството от числа
6т. 8. Системата {\left|\begin{array} {ll}x%2B2>3x-2\\ 6x-1<2x\\ x\geq 3x%2B1 \end{array}\right.} е еквивалентна на системата, състояща се от неравенствата:
6т. 9. Решение на системата {\left|\begin{array} {ll}x%2B2>3x-2\\ 6x-1<2x\\ x\geq 3x%2B1 \end{array}\right.} e
6т. 10. Дадена е системата {\left|\begin{array} {ll}8x%2B12>2\\ 2(x%2B2)%2B3>7\\ 0,5(x%2B1)\geq 2 \end{array}\right.}. Системата е еквивалентна на система от следните неравенства:
6т. 11. Решение на системата {\left|\begin{array} {ll}8x%2B12>2\\ 2(x%2B2)%2B3>7\\ 0,5(x%2B1)\geq 2 \end{array}\right.} e
6т. 12. Намерете решението на системата {\left|\begin{array} {ll}3x-2>5x%2B1\\ 4x%2B1\geq 0\\ 6(x%2B2)\geq 10 \end{array}\right.}
11т. 13. Дадена е системата {\left|\begin{array} {ll}\frac{x%2B6}{2}%2B\frac{x}{3}>3x\\ x-1<\frac{2x-1}{2}\\ x>0 \end{array}\right.}
  • Кое естествено число е решение на системата?
11т. 14. Колко цели числа са решение на системата {\left|\begin{array} {ll}4x-11\geq 5\\ 2(x%2B3)\leq 5\\ 6x\geq 4x-1 \end{array}\right.} ?
11т. 15. Кое е най-малкото цяло число, което е решение на системата {\left|\begin{array} {ll}2x%2B5>7\\ 3x-1<11\\ x%2B5>4 \end{array}\right.} ?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!