Упражнение: Системи линейни уравнения с две неизвестни от първа степен


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Системи линейни уравнения с две неизвестни от първа степен" ще проверите знаете ли какво наричаме система линейни уравнения с две неизвестни. Какво знаете за неизвестните и коефициентите в една система линейни уравнения с две неизвестни? Какво означава да решим една система линейни уравнения с две неизвестни? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите знанията си и да придобиете умения, които ще ви помогнат в решаването на задачи за системи уравнения. Бъдете най-добрите по математика в 8. клас. Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Отбележете верните твърдения:
 • Дадено е уравнението ax+by=c,a\neq 0,b\neq 0 .
5т. 2. Отбележете верните твърдения:
 • Дадено е уравнението 5x-6y=10 .
5т. 3. Вярно ли е, че:
 • Решение на линейното уравнение с две неизвестни ax+by=c,a\neq 0,b\neq 0 са безброй много наредени двойки (x,y) , които удовлетворяват уравнението?
5т. 4. Вярно ли е, че:
 • Когато търсим общите решения на две линейни уравнения с едни и същи неизвестни, казваме, че решаваме система от две линейни уравнения с две неизвестни?
5т. 5. Отбележете верните твърдения:
 •     \left|\beginarrayll a1x+b1y=c1\\ a2x+b2y=c2 \endarray\right.  е запис на система линейни уравнения с
6т. 6. Отбележете:
 • Наредената двойка (4;2) е решение на линейните уравнения с две неизвестни
6т. 7. Вярно ли е, че: Наредената двойка (1;1) е решение и на двете линейни уравнения с две неизвестни?
 • x+y=1
 • x-y=0
6т. 8. Отбележете тези системи, които са система линейни уравнения с две неизвестни.
6т. 9. Отбележете тези системи, които са система линейни уравнения с две неизвестни.
6т. 10. Проверете дали наредената двойка числа (2;-3) е решение на системата:
 • \left|\beginarrayllx-6y=20 \\ 5x=y-1 \endarray\right.
6т. 11. Решение ли е наредената двойка числа (2;1) на системата:
 • \left|\beginarrayll4x-3y=5 \\ 8x-6y=10 \endarray\right.
6т. 12. Проверете коя от наредените двойки е решение на системата:
 • \left|\beginarrayll4x-3y=2 \\ x-y=0 \endarray\right.
11т. 13. Сумата на две числа е равна на 5. Разликата на същите числа е равна на 1.
 • Ако първото число е х, а второто число е у, съставете система от две линейни уравнения с две неизвестни.
11т. 14. В 8 А клас има х момчета и у момичета.
 • Сборът на момчетата и момичетата е равен на 26.
 • Разликата на момчетата и момичетата е 6.
 • Съставете система от две линейни уравнения с две неизвестни.
11т. 15. Сумата на две числа х и у е равна на 10.
 • Сумата на удвоените числа е равна на 20.
 • Съставете система линейни уравнения с две неизвестни.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!