logo

Тест: Теорема на Талес. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
През точка M минават два лъча, които пресичат успоредните прави a и b. Първият лъч пресича в точките A и B, а вторият - в точките A1 и B1. Ако MA =6cm,AB=9cm,MB1=10cm, то MA1=4cm.
  • Вярно ли е?
2
През точка M минават два лъча, които пресичат успоредните прави a и b. Първият лъч пресича в точките A и B, а вторият - в точките A1 и B1. Намери MA1,MB1, ако MA:MB=3:5,MB1-MA1=4cm.
3
През точка M минават два лъча, които пресичат успоредните прави a и b. Първият лъч пресича в точките A и B, а вторият - в точките A1 и B1. Ако MA1:A1B1=2:3,MA+MB=21cm, намери MA,MB.
4
Дадени са две успоредни прави m и n и точка О в ивицата между тях. Права а през т. О пресича m и n съответно в точки А и В, а права b през О пресича m и n съответно в точки С и D. Ако ОС = 3 cm, OD = 2 cm, OA = 9 cm, то ОВ = 6 cm.
  • Вярно ли е?
5
Дадени са две успоредни прави  m и n и точка О в ивицата между тях. Права а през О пресича m и n съответно в точки А и В, а права b през О пресича m и n съответно в точки С и D. Ако ОС = 3 cm, СD = 18 cm, OВ = 9 cm, то ОА = 6 cm.
  • Вярно ли е?
6
Дадени са две успоредни прави m и n и точка О в ивицата между тях. Права а през О пресича m и n съответно в точки А и В, а права b през О пресича m и n съответно в точки С и D. Ако ОС : OD = 1 : 3, намери OA : OB и OB : AB.
7
Дадени са две успоредни прави m и n и точка О в ивицата между тях. Права а през О пресича m и n съответно в точки А и В, а права b през О пресича m и n съответно в точки С и D. Ако ОС : CD = 2 : 5 и ОВ = 6 cm, намери OA.
8
Даден е трапец ABCD (АВ успоредна на CD). Точка М от бедрото AD е такава, че AM : MD = 3 : 5. През М е прекарана права m, успоредна на AB, която пресича диагонала АС в точка Р и бедрото ВС в точка N. Намери AP : PC и  BN : CN.
9
Даден е трапец ABCD (АВ успоредна на CD). Точка М от бедрото AD е такава, че AM : MD = 3 : 5. През М е прекарана права m, успоредна на AB, която пресича диагонала АС в точка Р и бедрото ВС в точка N. Намери AC : PC.
10
Даден е трапец ABCD (АВ успоредна на CD). Точка М от бедрото AD е такава, че AM : MD = 3 : 5. През М е прекарана права m, успоредна на AB, която пресича диагонала АС в точка Р и бедрото ВС в точка N. Намери BC : BN.
11
Даден е триъгълник АВС със страни АВ = 12 cm, BC = 8 cm, AC = 10 cm. Върху лъча, противоположен на ВА, е построена точка М, така че ВМ = ВС и през В е прекарана права, успоредна на СМ, която пресича АC в точка N. Да се намерят отсечките AN и CN.
12
В триъгълника АВС, за който AB = 14 cm, AC = 18 cm, през медицентъра му е построена права, успоредна на ВС, която пресича АВ и АС съответно в точките D и E. Да се намери АЕ.
13

Основите на трапец са 48 cm и 36 cm, а едното бедро е 25 cm. С колко сантиметра трябва да се продължи това бедро, за да пресече продължението на другото бедро?

14
Страната АВ на триъгълника АВС е разделена от точка D на части AD = 8 cm, DB = 4 cm. Да се намери отношението на разстоянията от точките D и B до страната АС.
15
През върха А на триъгълника АВС е построена права, която пресича страната ВС в точка М. През точка М е построена права, успоредна на АВ, която пресича страната АС в точка N. През точка N е построена права, успоредна на АМ, която пресича ВС в точка Р. Да се намерят МР и ВМ, ако PC = 12 cm, AN : NC = 1 : 2.

Описание на теста

Подготвили сме ти още задачи от теорема на Талес в онлайн теста към видео урока по математика за 9. клас "Теорема на Талес. Задачи". Тук отново ще проверяваш дали е изпълнено условието за успоредност на прави според теоремата на Талес. Ще я използваш, за да намираш дължини на отсечки в различни ситуации. И ще ти помогне да получаваш шастици по математика. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се