logo

Тест: Най-важните задачи. Системи линейни неравенства. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че неравенството от вида f(x)g(x)>0 е изпълнено, когато:
  • или двата множителя са по-големи от нула,
  • или двата множителя са по-малки от нула
2
Неравенство от вида f(x)g(x)<0 e изпълнено, когато
3
Вярно ли е, че решение на неравенството |x|<8 е решението на двойното неравенство -8<x<8 ?
4
Решението на неравенството |x|>8 е
5
Решение на неравенството |x|<-8 e
6
За да се реши неравенството (x+5)(2x-5)>0, трябва да се решат системите
7
Решение на неравенството (x+5)(2x-5)>0 e
8
За да се реши неравенството x^2-121<0, трябва да се решат системите
9
Решение на неравенството x^2-121<0 e
10
Решете неравенството |x+1|<-1.
11
Решете неравенството |x+1|>-1.
12
Намерете решението на неравенството |x+1|\leq 5.
13
Намерете най-малкото естествено число, което е решение на неравенството |5x+2|\geq 12.
14
Намерете решението на неравенството |3x-12|\leq 0.
15
Определете кое е най-малкото естествено число, което е решение на неравенството
  • 8|x-5|-5|x-5|\geq 0.

Описание на теста

В онлайн теста "Най важните задачи. Системи линейни неравенства. Част 2" ще преговорите основни задачи от системи линейни неравенства с едно неизвестно. Ще проверите как сте усвоили задачите с неравенства от вида f(x)g(x)>0,f(x)g(x)<0. Как се справяте с модулни неравенства? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите методите за решаване на модулни неравенства |ax+b|<c,|ax+b|>c. Решете теста с най-важните задачи от системи линейни неравенства, за да сте най-добрите по математика в 9. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се