Упражнение: Най-важните задачи. Системи линейни неравенства. Част 2


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Най важните задачи. Системи линейни неравенства. Част 2" ще преговорите основни задачи от системи линейни неравенства с едно неизвестно. Ще проверите как сте усвоили задачите с неравенства от вида f(x)g(x)>0,f(x)g(x)<0. Как се справяте с модулни неравенства? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите методите за решаване на модулни неравенства |ax+b|<c,|ax+b|>c. Решете теста с най-важните задачи от системи линейни неравенства, за да сте най-добрите по математика в 8. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че неравенството от вида f(x)g(x)>0 е изпълнено, когато:
  • или двата множителя са по-големи от нула,
  • или двата множителя са по-малки от нула
5т. 2. Неравенство от вида f(x)g(x)<0 e изпълнено, когато
5т. 3. Вярно ли е, че решение на неравенството |x|<8 е решението на двойното неравенство -8<x<8 ?
5т. 4. Решението на неравенството |x|>8 е
5т. 5. Решение на неравенството |x|<-8 e
6т. 6. За да се реши неравенството (x+5)(2x-5)>0, трябва да се решат системите
6т. 7. Решение на неравенството (x+5)(2x-5)>0 e
6т. 8. За да се реши неравенството x^2-121<0, трябва да се решат системите
6т. 9. Решение на неравенството x^2-121<0 e
6т. 10. Решете неравенството |x+1|<-1.
6т. 11. Решете неравенството |x+1|>-1.
6т. 12. Намерете решението на неравенството |x+1|\leq 5.
11т. 13. Намерете най-малкото естествено число, което е решение на неравенството |5x+2|\geq 12.
11т. 14. Намерете решението на неравенството |3x-12|\leq 0.
11т. 15. Определете кое е най-малкото естествено число, което е решение на неравенството
  • 8|x-5|-5|x-5|\geq 0.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!