logo

Тест: Вписани и описани многоъгълници. Начален преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Окръжност с център О е описана около триъгълник АВС и AD=BD, BE=CE. Отбележи вярното.
2
Окръжност с център О е вписана в триъгълник АВС. M,N,P са допирни точки. Отбележи вярното.
3
Окръжност с център О е описана около четириъгълник ABCDq OE e разстоянието от т. О до АВ. Отбележи вярното.
4
Четириъгълник ABCD е описан около окръжност с център О. Отбележи вярното.
5
Четириъгълникът ABCD е описан около окръжност с център О. Вярно ли е, че AB + CD = AD + BC?
6
Около триъгълник ABC е описана окръжност с център О. AB=10 cm, а разстоянието от центъра на окръжността до страната AB е 2 cm. Лицето на триъгълник ABO е:
7
Около триъгълник ABC със страни  AB=10 cm, BC=9 cm, AC=12 cm е описана окръжност с център О. Разстоянията от т. О до страните на триъгълника са OD=3,5 cm, OE=4 cm, и от т.О до страната AC е 1 cm.  Лицето на триъгълник ABC е:
8
Триъгълник АВС е описан около окръжност с център О и радиус 3 cm. M, P, N са допирни точки. Ако АМ = 4 cm, намери периметъра на четириъгълник AMOP.
9
Триъгълник ABC е описан около окръжност с център О и радиус 3 cm. M, P, N са допирни точки. Ако BM = 6 cm, CN=5 cm, AP=4 cm, намери периметъра на триъгълник ABC.
10
Триъгълник ABC е описан около окръжност с център О и радиус 3 cm. M, P, N са допирни точки. Ако AM = 4 cm, BP =6 cm, CN = 5 cm, намери лицето на триъгълник ABC.
11
Около четириъгълник ABCD е описана окръжност с център O. Мярката на дъгата \widehatBCD=146^\circ. Намери мярката на \angle BCD.
12
Четириъгълникът ABCD е описан около окръжност с център О. Намери дължината AB + CD, ако периметърът на четириъгълника е 16 сm.
13
Равнобедрен трапец ABCD е описан около окръжност. AB = 9 cm; CD = 3 cm. Намери дължината на бедрото AD на трапеца и големината на ∠А.
14
Около правоъгълен триъгълник ABC (AB - хипотенуза) е описана окръжност с център О. Правата DE е допирателна към окръжността в точка C. Отсечките AD = 10 cm и BE = 6 cm са перпендикулярни на допирателната в точка C. Намери радиуса r на окръжността.
15
Около правоъгълен триъгълник ABC (AB - хипотенуза) е описана окръжност с център О. Правата DE е допирателна към окръжността в точка C. Отсечките AD = 10 cm и BE = 6 cm са перпендикулярни на допирателната в точка C. Намери лицето на четириъгълника ABED, ако DE = 14 cm.

Описание на теста

Този онлайн тест по математика за 9. клас ще ти помогне бързо да преговориш всичко важно за вписани и описани многоъгълници. Къде лежи центърът на описана около триъгълник окръжност? Къде лежи центърът на описана около триъгълник окръжност? Каква зависимост съществува за страните на описан около окръжност четириъгълник? Направи теста, за да отговориш на въпросите и систематизираш знанията си. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се