new-logo

Тест: Всичко важно за дефиниционно множество на израз

Тест

С онлайн теста по математика за 9. клас "Дефиниционно множество на израз" ще станеш по-добър в намирането на недопустимите стойности на неизвестното или с други думи стойностите, за които знаменателят в израза (ако има такъв) става равен на нула. Всички знаем, че на нула не може да се дели. Ето за това е толкова важно да се научиш бързо и лесно да намираш дефиниционното множество на изрази. А как става това - вече видя във видео урока. Това пък ще ти помогне да намираш допустимите стойности за дадения израз. Желаем ти приятен тест!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Твърдението: "Съвкупността от всички стойности на неизвестното, за които знаменателят на един израз е различен от нула, се нарича дефиниционно множество на този израз." е:
2
Намерете стойностите на неизвестното \boldsymbolx, за които знаменателят на израза е различен от нула.
 • \boldsymbol\frac2xx-4
3
Намерете дефиниционното множество на израза и посочете всички правилни начини на записването му:
 • \boldsymbol3x^2-2x+5
4
Вярно ли е, че  \boldsymbolx=1 е недопустима стойност за израза:
 • \boldsymbol\frac3 x-1 ?
5
Намерете дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\frac2a(7-x)(x+2)
6
Намерете всички стойности на \boldsymbolx, които са от дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\frac9x^2-6x+9
7
Намерете дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\frac13x - 32(x-2)+3(x+1)
8
Даден е изразът:
 • \boldsymbol\fracx-1(x-1) +3x(x-1)
 • а) Намерете дефиниционното му множество
 • b) Пресметнете неговата стойност за \boldsymbolx = 0
9
Четири израза имат дадените по-долу знаменатели. За изразът с кой от знаменателите дефиниционно множество е \boldsymbolx\neq -5?
10
Намерете кои стойности на \boldsymbolx НЕ са от дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\fraca(x-1)^2x(x+8)
11
Намерете дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\frac15(u-1)3u^2+21u
12
Свържете всеки от изразите с дефиниционното му множество.
13
Намерете най-голямото от трите числа, които са недопустими стойности за израза:
 • \boldsymbol\frac17x(x-2)(x-5)(x-9)
 • Напишете числото без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
Подредете във възходящ ред числата, за които знаменателят на израза е равен на нула, като поставите най-малкото най-отгоре.
 • \boldsymbol\frac1(x^2-4)(x+1)(x-12)
15
Дадени са изразите:
 • \boldsymbolA =\fracxx+3
 • \boldsymbolB =\frac1x^2-1
 • \boldsymbolC =\frac3x2x-8
 • \boldsymbolD =\frac2ax^2-18x+81
 • Свържете всяка карта със стойност на \boldsymbolx с картата с буквата на съответния израз, за който тази стойност НЕ е от дефиниционното множество на израза.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се