logo

Тест: Всичко важно за дефиниционно множество на израз

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Твърдението: "Съвкупността от всички стойности на неизвестното, за които знаменателят на един израз е различен от нула, се нарича дефиниционно множество на този израз." е:
2
Намерете стойностите на неизвестното \boldsymbolx, за които знаменателят на израза е различен от нула.
 • \boldsymbol\frac2xx-4
3
Намерете дефиниционното множество на израза и посочете всички правилни начини на записването му:
 • \boldsymbol3x^2-2x+5
4
Вярно ли е, че  \boldsymbolx=1 е недопустима стойност за израза:
 • \boldsymbol\frac3 x-1 ?
5
Намерете дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\frac2a(7-x)(x+2)
6
Намерете всички стойности на \boldsymbolx, които са от дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\frac9x^2-6x+9
7
Намерете дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\frac13x - 32(x-2)+3(x+1)
8
Даден е изразът:
 • \boldsymbol\fracx-1(x-1) +3x(x-1)
 • а) Намерете дефиниционното му множество
 • b) Пресметнете неговата стойност за \boldsymbolx = 0
9
Четири израза имат дадените по-долу знаменатели. За изразът с кой от знаменателите дефиниционно множество е \boldsymbolx\neq -5?
10
Намерете кои стойности на \boldsymbolx НЕ са от дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\fraca(x-1)^2x(x+8)
11
Намерете дефиниционното множество на израза:
 • \boldsymbol\frac15(u-1)3u^2+21u
12
Свържете всеки от изразите с дефиниционното му множество.
13
Намерете най-голямото от трите числа, които са недопустими стойности за израза:
 • \boldsymbol\frac17x(x-2)(x-5)(x-9)
 • Напишете числото без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
Подредете във възходящ ред числата, за които знаменателят на израза е равен на нула, като поставите най-малкото най-отгоре.
 • \boldsymbol\frac1(x^2-4)(x+1)(x-12)
15
Дадени са изразите:
 • \boldsymbolA =\fracxx+3
 • \boldsymbolB =\frac1x^2-1
 • \boldsymbolC =\frac3x2x-8
 • \boldsymbolD =\frac2ax^2-18x+81
 • Свържете всяка карта със стойност на \boldsymbolx  с буквата на съответния израз, за който тази стойност НЕ е от дефиниционното множество на израза.

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 9. клас "Дефиниционно множество на израз" ще станеш по-добър в намирането на недопустимите стойности на неизвестното или с други думи стойностите, за които знаменателят в израза (ако има такъв) става равен на нула. Всички знаем, че на нула не може да се дели. Ето за това е толкова важно да се научиш бързо и лесно да намираш дефиниционното множество на изрази. А как става това - вече видя във видео урока. Това пък ще ти помогне да намираш допустимите стойности за дадения израз. Желаем ти приятен тест!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се