logo

Тест: Важни основни задачи върху вероятности

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Каква е вероятността при хвърляне на зар да се падне четири?
2
Вероятността при хвърляне на зар да се падне нечетно число е 0,5.
3
От тесте с 52 карти случайно се изважда една. Каква е вероятността тя да е червена?
4
Вероятността да се извади дама от тесте от 52 карти е \frac113.
5
Каква е вероятността от тесте от 52 карти да се извади черна дама?
6
Вероятността да се изтегли дама пика от тесте от 52 карти е:
7
Намерете вероятността при хвърляне на зар да се паднат повече от 4 точки.
8
Даден е израза "ДЕСЕТИ КЛАС" и от него на случаен принцип се избира буква. Свържете събитията с вероятността, с която могат да се случат.
9
В училище "Иван Вазов" учат 500 ученици. От тях 52 са пълни отличници, а 230 са с успех от 5,50 до 5,99. Каква е вероятността първият срещнат ученик да е пълен отличник? Каква е вероятността първият срещнат ученик да е отличник?
10
Каква е вероятността при хвърляне на две монети и двете да се паднат "ези"?
11
В една серия от 1200 кашона фаянсови плочки има 900 кашона първо качество, 180 второ качество и 120 трето качество. Свържете събитието с вероятността, с която то може да се случи.
12
Каква е вероятността в един попълнен фиш от играта "6 от 49" да са познати шест числа?
13
Иван забравил последните две цифри от телефонния номер на Мария, но помнел, че са различни. Каква е вероятността да набере правилния телефонен номер от първия път? Запиши отговора като обикновена дроб, като дробната черта е написана от системата, а ти записваш отделно числителя и знаменателя.
14
Компютър изписва на случаен принцип на екрана трицифрени числа. Каква е вероятността всички цифри на изписаното число да са равни? Запиши отговора като обикновена несъкратима дроб, като дробната черта е написана от системата, а ти записваш отделно числителя и знаменателя.
15
Вероятността случайно трицифрено число да е съставено само от четни неповтарящи се цифри без нулата е: Запиши отговора като обикновена несъкратима дроб, като дробната черта е написана от системата, а ти записваш отделно числителя и знаменателя.

Описание на теста

Полезен онлайн тест по математика за 9. клас, от който ще се упражниш върху основните задачи, в които се търси вероятност на дадено случайно събитие. Ако имаш пропуски, изгледай отново видеото и си припомни формулата на вероятност, както и какво наричаме благоприятен изход и възможен изход. Решавай и пресмятай вероятността да бъдеш отличник по математика!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се