Упражнение: Вероятности. Важни основни задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението към видео урока по математика за 10.клас "Вероятности. Важни основни задачи" ще упражните основните задачи, в които се търси вероятност на дадено случайно събитие. Ако имате пропуски изгледайте отново видеото и си припомнете формулата на вероятност, както и какво наричаме благоприятен изход и възможен изход. Решавайте и пресмятайте вероятността да бъдете отличник по математика!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Каква е вероятността при хвърляне на зар да се падне четири?
5т. 2. Вероятността при хвърляне на зар да се падне нечетно число е 0,5.
5т. 3. От тесте с 52 карти случайно се изважда една. Каква е вероятността тя да е червена?
5т. 4. Вероятността да се извади дама от тесте от 52 карти е \frac113.
5т. 5. Каква е вероятността от тесте от 52 карти да се извади черна дама?
6т. 6. Вероятността да се изтегли дама пика от тесте от 52 карти е:
6т. 7. Намерете вероятността при хвърляне на зар да се паднат повече от 4 точки.
6т. 8. Даден е израза "ДЕСЕТИ КЛАС" и от него на случаен принцип се избира буква. Свържете събитията с вероятността, с която могат да се случат.
6т. 9. В училище "Иван Вазов" учат 500 ученици. От тях 52 са пълни отличници, а 230 са с успех над 5,50. Каква е вероятността първият срещнат ученик да е пълен отличник? Каква е вероятността първият срещнат ученик да е отличник?
6т. 10. Каква е вероятността при хвърляне на две монети и двете да се паднат "ези"?
6т. 11. В една серия от 1200 кашона фаянсови плочки има 900 кашона първо качество, 180 второ качество и 120 трето качество. Свържете събитието с вероятността, с която то може да се случи.
6т. 12. Каква е вероятността в един попълнен фиш от играта "6 от 49" да са познати шест числа?
11т. 13. Иван забравил последните две цифри от телефонния номер на Мария, но помнел, че са различни. Каква е вероятността да набере правилния телефонен номер от първия път?
11т. 14. Компютър изписва на случаен принцип на екрана трицифрени числа. Каква е вероятността всички цифри на изписаното число да са равни?
11т. 15. Вероятността случайно трицифрено число да е съставено само от четни неповтарящи се цифри без нулата е

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!