logo

Тест: Системи от втора степен, съдържащи линейно уравнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Намери наредените двойки числа, които са решение на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x^2 + y^2 = 61 \\ x - y = 1 \\ \endarray\right.
2
Реши системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x + y = -4 \\ x^2 +y^2 = 8 \\ \endarray\right.
3
Реши системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x^2 + y^2 = 2 \\ x + y = 2 \\ \endarray\right.
4
Вярно ли е, че системата няма решение?
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 2x -y = 4 \\ x^2 +x y = -8 \\ \endarray\right.
5
Намери наредените двойки числа, които са решение на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x^2 + 4y = 12 \\ 3x -2 y = 30 \\ \endarray\right.
6
Реши системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 2x^2 + y^2 = 3 \\ x + y = 2 \\ \endarray\right.
7
Реши системата и избери всички верни твърдения за нея.
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x + y = -4 \\ \fracx^22 - \fracy^22 = 4 \\ \endarray\right.
8
Кои от системите нямат решение?
9
Вярно ли е, че системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x - y = 2 \\ x y+2y = 1 \\ \endarray\right.
 • има решение двойките числа (1,3) и (-1,-3)?
10
Намери решението на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll y^2-x = 12 \\ x+2y = 3 \\ \endarray\right.
11
Реши системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 5y-3x = 7 \\ y^2+xy = -3 \\ \endarray\right.
12
Дадени са двойките числа \boldsymbol(7,3) и \boldsymbol(9,5).
 • Намери системата, чиито решения са те.
13
Реши системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x - y = 4 \\ x y-2y^2 = 4 \\ \endarray\right.
 • Напиши получените числа на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
14
Кои са двете числа, за които е изпълнено, че тяхната сума е равна на 4, а сумата от техните квадрати е равна на 8?
 • Напиши числата на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
15
Подреди в правилен ред стъпките за решение на системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x^2 - y^2 = 7 \\ x - y = 1 \\ \endarray\right.

Описание на теста

Как се решават системи от втора степен? Като тези от първа - чрез заместване или чрез събиране. А когато едно от уравненията е от първа степен е още по-лесно. Реши задачите от онлайн упражнението по математика за 9. клас "Системи от втора степен, съдържащи линейно уравнение", за да се подготвиш перфектно за подобни задачи в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се