new-logo

Тест: Питагорова теорема в равнобедрен трапец. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Височината в равнобедрен трапец, описан около окръжност, е равна на радиуса на окръжността.
2
Около окръжност с радиус 6 cm е описан равнобедрен трапец ABCD с бедро 13 cm. Построени са височините DH и CP.
  • Дължината на отсечката BP е 5 cm.
3
Около окръжност с радиус 6 cm е описан равнобедрен трапец с бедро 13 cm. Да се намерят основите на трапеца.
4
Трапец е вписан в окръжност. Основите на трапеца са 17 cm и 35 cm, а височината му е 40 cm. Намери бедрата на трапеца.
5
Диагоналите AC,BD на правоъгълен трапец ABCD(AB\parallel CD,AD\perp AB) са взаимно перпендикулярни. По-големият от тях се дели от пресечната им точка O на отсечки DO=49 cm и BO=81 cm. Намери дължината на отсечката AO.
6
Диагоналите AC,BD на правоъгълен трапец ABCD(AB\parallel CD,AD\perp AB) са взаимно перпендикулярни. По-големият от тях се дели от пресечната им точка O на отсечки DO=25 cm и BO=100 cm. Намери търсените отсечки и ги свържи с дължините им.
7
Около окръжност е описан равнобедрен трапец с основи 16 cm и 9 cm. Намери радиуса на окръжността.
8
Средната основа на равнобедрен трапец е 45 cm, височината му е 40 cm, а бедрото му е 41 cm. Намери основите на трапеца.
9
Около окръжност с диаметър 15 cm е описан равнобедрен трапец с бедро 17 cm. Намери основите на трапеца.
10
Равнобедрен трапец с основи 32 cm и 18 cm е описан около окръжност. Радиусът на окръжността е:
11
Да се намерят диагоналът и бедрото на равнобедрен трапец с основи 20 cm и 12 cm, който е вписан в окръжност, чийто център лежи на голямата основа.
12
Ако в равнобедрен трапец с основи a и b може да се впише окръжност, то диаметърът на тази окръжност е:
13
В трапеца ABCD (AB\parallel CD) ъглополовящата на \sphericalangle DAB пресича бедрото BC в средата M. Ако AM=4cm,AD=5cm, да се намери DM. Упътване: Постройте отсечката MN\parallel AB,N\in AD.
14
Диагоналът AC на равнобедрения трапец ABCD е перпендикулярен на бедрото BC. Голямата основа AB=16cm и AD^2+CD^2=176. Намери малката основа.
15
Диагоналът на равнобедрен трапец е перпендикулярен на бедрото. Голямата му основа е 4(2+\sqrt3)cm, сборът от малката основа и бедрото е 3(2+\sqrt3). Намери малката основа.

Описание на теста

Използвайки Питагорова теорема и наученото във видео урока по математика за 9. клас "Важни задачи. Питагорова теорема в равнобедрен трапец", ще намираш основите, бедрата или височините на равнобедрен трапец. В някои задачи трапецът не е равнобедрен, но ти вече имаш нужните знания и умения да намериш радиуса на описаната или вписаната в трапеца окръжност. Забавлявай се, за да получиш шестици по математика!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се