Упражнение: Класическа вероятност. Опити. Случайни събития


Описание на упражнението

Каква е вероятността да получиш шестица по математика? С Уча.се - голяма! Но в математиката и в жинота има много други задачи, свързани със случайни събития, елементарен изход, благоприятни изходи, невъзможно събитие, правдоподобно (сигурно) събитие, противоположни събития, пресмятане на вероятности. Всичко това ще затвърдите в онлайн упражнението по математика за 10. клас към видео урока "Класическа вероятност. Опити. Случайни събития" и наистина ще заслужите шестиците си.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Явление, което няма сигурен резултат, се нарича случайно явление.
5т. 2. Едно събитие В се нарича противоположно на събитието А, ако В настъпва точно тогава, когато А не настъпва.
5т. 3. Кое от твърденията е вярно?
5т. 4. С коя формула се изразява вероятността Р за настъпване на едно събитие А при даден опит, ако с m е означен броя на благоприятните случаи, а с n - броя на възможните случаи?
5т. 5. Кое твърдение е вярно?
6т. 6. Кои от посочените събития са случайни?
6т. 7. Случващото се при хвърляне на два зара, се нарича:
6т. 8. Свържете видът на събитието с конкретния пример.
6т. 9. Пълна система от елементарни събития се нарича:
6т. 10. Довършете твърденията като свържете правилно.
6т. 11. Ако с А отбелязваме събитието "Раждане на момче в семейство Петрови", а с В - събитието "Раждане на момиче в семейство Петрови", то двете събития А и В са:
6т. 12. Изберете пропуснатите думи в твърдението:
  • Вероятността от мъжкия отбор по вдигане на щанги да бъде избран за олимпиадата състезател с името Мария Иванова е ... и събитието се нарича ...
11т. 13. В лотария са пуснати 10 000 билета, а печелившите са 50 на брой. Каква е вероятността Симона да изтегли печеливш билет?
11т. 14. В забавна викторина учениците теглят букви от изписана на листове дума. Каква е вероятността Мирослав да изтегли буквата "Е" от думата "ДЕСЕТИ КЛАС"?
11т. 15. Каква е вероятността при хвърляне на два зара сборът то точките им да е 8?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!