logo

Тест: Класическа вероятност. Опити. Случайни събития

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Явление, което няма сигурен резултат, се нарича случайно явление.
2
Едно събитие В се нарича противоположно на събитието А, ако В настъпва точно тогава, когато А не настъпва.
3
Кое от твърденията е вярно?
4
С коя формула се изразява вероятността Р за настъпване на едно събитие А при даден опит, ако с m е означен броя на благоприятните случаи, а с n - броя на възможните случаи?
5
Кое твърдение е вярно?
6
Кои от посочените събития са случайни?
7
Случващото се при хвърляне на два зара, се нарича:
8
Свържете видът на събитието с конкретния пример.
9
Пълна система от елементарни събития се нарича:
10
Довършете твърденията като свържете правилно.
11
Ако с А отбелязваме събитието "Раждане на момче в семейство Петрови", а с В - събитието "Раждане на момиче в семейство Петрови", то двете събития А и В са:
12
Изберете пропуснатите думи в твърдението:
  • Вероятността от мъжкия отбор по вдигане на щанги да бъде избран за олимпиадата състезател с името Мария Иванова е ... и събитието се нарича ...
13
В лотария са пуснати 10 000 билета, а печелившите са 50 на брой. Каква е вероятността Симона да изтегли печеливш билет? Запиши отговора като десетична дроб, с десетична запетая и без интервали между символите.
14
В забавна викторина учениците теглят букви от изписана на листове дума. Каква е вероятността Мирослав да изтегли буквата "Е" от думата "ДЕСЕТИ КЛАС"? Запиши отговора като десетична дроб, с десетична запетая и без интервали между символите.
15
Каква е вероятността при хвърляне на два зара сборът от точките им да е 8? Запиши отговора като обикновена дроб, като дробната черта е написана от системата, а ти записваш отделно числителя и знаменателя.

Описание на теста

Онлайн тест по математиката за 9. клас, в който ще упражниш задачи, свързани със случайни събития, елементарен изход, благоприятни изходи, невъзможно събитие, правдоподобно (сигурно) събитие, противоположни събития, пресмятане на вероятности. Всичко това ще затвърдиш в онлайн теста по математика за 9. клас. Пускай теста, учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се