logo

Тест: Текстови задачи за моделиране с рационални уравнения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Цифрата на десетиците на едно двуцифрено число е с 2 по-малка от цифрата на единиците му. Ако умножиш двуцифреното число със сбора от цифрите му, ще получиш 952. Вярно ли е, че това двуцифрено число е 68?
2
Произведението на две естествени числа е равно на 102. Сборът им е 23. Намери тези две числа.
3
Два багера могат да натоварят определен брой камиони за 12 дни. Единият от багерите може сам да извърши товаренето за 7 дни по-малко, отколкото другия. За колко дни всеки багер може сам да извърши определената работа?
4
Два самолета излетели едновременно от едно летище за друго, разстоянието между които е 3360 km. Скоростта на първия самолет е с 60 km/h по-голяма от скоростта на втория самолет и затова първият самолет пристигнал в другото летище един час по-рано. Намери скоростта на всеки самолет.
5
Две леки коли тръгнали едновременно на път. Първата кола, чиято скорост е с 20 km/h по-голяма от скоростта на втората, завършила пътуването 1 h по-късно и изминала 240 km, а втората кола изминала 120 km. Вярно ли е, че скоростта на първата кола е 80 km/h или 60 km/h?
6
Цифрата на единиците на двуцифрено число е с 1 по-голяма от цифрата на десетиците му. Ако разделим двуцифреното число на сбора от цифрите му, ще получим частно, което е с 2 по-малко от цифрата на единиците, и остатък 2. Намери двуцифреното число.
7
Дадена е отсечка АВ с дължина 10 cm. Върху нея е избрана точка С, така че сборът от лицата на квадратите, които имат страни АС и ВС е равен на 58. Намери страните на двата квадрата.
8
Машинописка набрала 168 страници, като е набирала един и същ брой страници на ден. Ако тя набира на ден по 4 страници повече, ще свърши цялата работа за 1 ден по-малко. За колко дни машинописката ще свърши цялата работа, в случая, когато работи по-бързо?
9
Две бригади трябва да свършат определена работа. Първата бригада може да свърши работата сама за 6 дни по-малко, отколкото втората. Ако първата бригада работи 4 дни, а втората 3 дни, те ще свършат половината от работата. За колко дни всяка бригада може да извърши работата сама?
10
Три трактора с различна мощност, ако орат заедно, могат да изорат един блок за 5 дни. Първият трактор може да изоре блока за 8 дни повече, отколкото втория, а третият - за \frac54 от времето, което е необходимо на втория. За колко дни всеки трактор поотделно може да изоре блока?
11
Един басейн се пълни от две тръби с различна мощност за 4 h 48 min. Първата тръба може да го напълни сама за 4 h повече, отколкото втората. За колко време всяка тръба може сама да напълни басейна?
12
Разстоянието между две пристанища на една река е 105 km. Кораб изминава разстоянието от едното пристанище до другото и обратно за 9 h. Намери скоростта на кораба в спокойна вода, ако скоростта на течението е 4 km/h.
13
Цифрата на десетиците на едно двуцифрено число е с 5 по-малка от цифрата на единиците му. Ако разделим числото със сбора от цифрите му, ще получим частно, което е с 80 по-малко от числото, написано със същите цифри, но в обратен ред, и остатък 5. Намери двуцифреното число.
  • В отговор запиши единствено числото (с цифри). 
14
Две бригади, като работят заедно, могат да иззидат \frac34 от една язовирна стена за 54 дни. За колко дни всяка бригада може сама да иззида язовирната стена, ако едната от тях може да я иззида за 60 дни по-малко, отколкото другата?
15
Автобус пътува от град А за град В, разстоянието между които е 198 km. На средата на пътя автобусът спира за 15-минутна почивка. За да пристигне в определеното време в град В, шофьорът увеличил скоростта с 5,5 km/h. Намери времето, за което автобусът е извършил пътуването.

Описание на теста

В онлайн теста по математика за 9. клас "Моделиране с рационални уравнения. Текстови задачи" ще усвоиш правилата за моделиране на текстови задачи. Тези задачи с думи са по-специални, защото математическият модел е квадратно уравнение или друго рационално уравнение и ще затвърдиш тяхното решаване. Задачи от работа, задачи от движение - лесно и интересно ще стигнеш до шестиците по математика заедно с Уча.се. Забавлявай се със задачите от теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се