Упражнение: Графика на квадратна функция


Описание на упражнението

В онлайн упражнението към видео урока по математика за 10.клас "Графика на квадратна функция" ще затвърдите знанията си за парабола, връх на парабола, ос на симетрия, пресечни точки с координатните оси, симетрична точка и графика на функция. Ще пресмятате и изчислявате координати на точки, ще разпознавате графики на квадратни функции и всичко това ще ви помогне да бъдете отличници по математика. Забавлявайте се!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от посочените функции е квадратна?
5т. 2. Графиката на функцията y=-\frac14x^2+\sqrt3x-9 се нарича хипербола.
5т. 3. На кой от чертежите е изобразена парабола?
5т. 4. Как се нарича точка А от показания чертеж?
5т. 5. Коя точка от чертежа е връх на параболата?
6т. 6. Свържете функцията с параболата.
6т. 7. Подредете стъпките при построяване графика на квадратна функция, като най-горе поставите първата стъпка.
6т. 8. Определете координатите на върха на параболата на графиката на функцията y=-3x^2-5x+2.
6т. 9. На кой чертеж е изобразена оста на симетрия на функцията y=-3x^2-5x+2?
6т. 10. В кои точки графиката на функцията y=-3x^2-5x+2 пресича абсцисната ос?
6т. 11. В коя точка графиката на функцията y=-3x^2-5x+2 пресича ординатната ос?
6т. 12. На кой чертеж е построена графиката на функцията y=-3x^2-5x+2?
11т. 13. Свържете функцията с чертежа, на който е изобразена графиката й.
11т. 14. Намерете координатите на върха на параболата на функцията y=5x^2-10x+5.
11т. 15. Намерете пресечните точки на параболата на функцията y=2x^2+10x+8 с координатните оси.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!