logo

Тест: Метод на интервалите. Част 2. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Определете знака на а (коефициента пред най-високата степен на х) за неравенството (x+1)(2-x)(x^2+3)(4-x)<0.
2
Дадено е неравенството (x^2+3)(7-5x)(x-2)(4x+1)(5x-15)\leq 0. Вярно ли са поставени знаците на чертежа?  
3
Решение на неравенството (x^2+3)(7-5x)(x-2)(4x+1)(5x-15)\leq 0 е:
4
Знакът пред най-високата степен на х на неравенството (x^2+4x-3)(16-x^2)<0 е положителен.
5
Кой чертеж съотвества на решението на неравенството (x^2+4x+3)(16-x^2)<0?
6
Определете знака на коефициента а пред най-високата степен на х за неравенството (3+x)^3(5-x)^2(4-x)^5(x+6)>0.
7
Свържете неравенствата с решенията им.
8
Решете неравенството (x^2-4)(x+3)(5-x)^2<0.
9
Интервалът x\in (-\infty ;-5)\cup (3;+\infty ) е решение на неравенството:
10
Намерете решението на неравенството (2-x-x^2)(9-x^2)\leq 0.
11
Свържете неравенствата с решенията им.
12
Решете неравенството (3x^2-12x)(x^2-1)(x+3)^2(x-5)>0.
13
Град Фън и град Шуй са на разстояние 96 km по воден път по река Ян Дзъ. Скоростта на течението е 4 km/h. Лодка тръгва от град Фън, отива до град Шуй, престоява 1 час и се връща. Каква най-малко трябва да бъде скоростта на лодката в спокойна вода, така че да отиде и се върне за по-малко от 11 часа?
14
Решете неравенството (x-4)^2(x-3)(-x^2-2x-9)(x-5)>0. Отговора запишете без интервали между символите и като не записвате нищо вместо знак за обединение.
15
Неравенството (x^2-x-2)(x^4+3x^2+11)(x^2-5x+6)< 0 има следното решение: Отговора запишете без интервали между символите и като не записвате нищо вместо знак за обединение.

Описание на теста

В този полезен тест по математика за 9 . клас върху метод на интервалите ще решаваш неравенства, в които множителите са на по-висока степен. Въпреки това правилата за метода остават в сила: определяме знака на а, намираме корените на уравнението, нанасяме върху числовата ос, определяме знаците. Трябва да си внимателен, когато корените са двойни, тройни и т.н. и да съобразиш правилно знака в интервалите. Ако спазваш внимателно метода на интервалите, ще бъдеш успешен не само в часовете по математика. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се