logo

Тест: Формулите на Виет. Начален преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че ако x1,x2  са корени на уравнението ax^2+bx+c=0,a\neq 0, то са в сила формулите на Виет x1+x2=-\fracba;x1.x2=\fracca?
2
Дадено е уравнението x^2+3x-28=0.
  • x1+x2=
3
Дадено е уравнението x^2+3x-28=0.
  • Намери x1.x2.
4
Дадено е уравнението x^2-6x+5=0. Отбележи вярното.
5
Дадено е уравнението x^2-px+5=0.
  • x1+x2=
6
Дадено е уравнението x^2-6x+8=0. Ако x1=4, без да решаваш уравнението, намери втория корен.
7
Дадено е уравнението 3x^2-7x+2=0. Без да решаваш уравнението, ако x1=2, намери втория корен.
8
Квадратно уравнение има корени x1=2;x2=3. Състави и отбележи уравнението.
9
Квадратно уравнение има корени x1=6;x2=-2. Състави и отбележи квадратното уравнение.
10
Състави квадратно уравнение с корени x1=\frac4-\sqrt53;x2=\frac4+\sqrt53.
11
Ако x1,x2 са корени на уравнението 3x^2-16x+7=0, отбележи вярното.
12
Ако x1,x2 са корени на уравнението 3x^2-16x+7=0, отбележи вярното.
13
Дадено е уравнението x^2+2x-48=0. Попълни, като използваш знаците: >; <; и думите: еднакви; различни; положителни; отрицателни.
14
Дадено е уравнението x^2-15x+26=0. Попълни, като използваш знаците: >; <; и думите: еднакви; различни.
15
Дадено е уравнението x^2+11x+25=0. Попълни, като използваш знаците: >; < и думите: еднакви; различни; положителни; отрицателни.

Описание на теста

С този онлайн теста по математика за 9. клас ще преговориш всичко важно за формулите на Виет. Знаеш ли как да използваш формулите на Виет, за да намериш втори корен, ако е даден първия и квадратното уравнение? Можеш ли с помощта на формулите на Виет да съставиш квадратно уравнение, ако са дадени корените му? Можеш ли да определиш броя на корените и знаците им за дадено квадратно уравнение? Ще си припомниш всичко това, след като решиш задачите от теста. Спорна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се