logo

Тест: Задачи върху основно свойство на рационалните дроби

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Опрости дробта и пресметни нейната стойност при \boldsymbolx=1
  • \boldsymbol\frac4x^2-16x+3
2
Намери дробта, която се получава след опростяване, и пресметни стойността ѝ, ако \boldsymbolx=2; y=-1.
  • \boldsymbol\fracx^2y-yy^2x+y^2
3
Вярно ли е, че \boldsymbol\fracx^2+x+xy+yy^2-x^2=\fracx+1y-x при \boldsymbolx\neq \pm y?
4
Опрости рационалната дроб \boldsymbol\fracx^2-4xy+4y^2x^2-4y^2 и намери:
  • а) рационалната дроб, която се получава след опростяването
  • б) кога можем да кажем, че двете дроби са равни
5
Опрости рационалната дроб и намери на колко е равна нейната стойност за \boldsymbola = 1; b=1.
  • \boldsymbol\frac2a-8b4a^2-16ab
6
При какви условия е изпълнено равенството между двете дроби:
  • \boldsymbol\frac8x-2y16xy-4y^2=\frac12y
7
Вярно ли е, че \boldsymbol\fracx^2+xyy^2+xy=2 при \boldsymbolx=1; y=\frac12?
8
Намери рационалните дроби, които имат стойност \boldsymbol\frac34 за \boldsymbolx=4;y=0.
9
За каква стойност на \boldsymboly стойността на дробта \boldsymbol\frac5y-2x25y^2-10xy е \boldsymbol\frac15?
10
Ако \boldsymbolx\neq \pm 3y, намери рационалната дроб, която се получава след опростяване на \boldsymbol\fracx^2+3x-3xy-9yx^2-9y^2.
11
Намери стойността на рационалната дроб \boldsymbol\fraca^2-2ab+b^2a^2-ab+a-b при \boldsymbola=b=2.
12
Свържи всяка от дробите с множеството от допустими стойности за нея.
13
Намери за каква стойност на \boldsymbolx стойността на израза е \boldsymbol\frac12.
  • \boldsymbol\frac5x-15y2x^2-6xy
  • Напиши полученото число без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
Подреди в правилен ред стъпките за опростяване на рационален израз и намиране на неговата стойност при дадени стойности за променливите в него.
15
Намери при какви условия е изпълнено равенството:
  • \boldsymbol\frac2xy^2-2x^2+y^2-x4x^2-1 = \fracy^2-x2x-1
  • Напиши получените числа, като започнеш от по-малкото, без интервали и допълнителни символи преди и след тях.

Описание на теста

Онлайн тестът по математика за 9. клас "Задачи с основно свойство на рационалните дроби" ще ти помогне да упражниш наученото дотук за основно свойство на рационални дроби с онлайн теста по математика за 9. клас "Задачи с основно свойство на рационалните дроби". Как и кога можеш да съкратиш или да разшириш една рационална дроб, как да пресметнеш нейната стойност при зададени стойности за променливите в нея? Хайде, твой ред е!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се