Упражнение: Графика на функцията y = ax2. Парабола обърната надолу


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Графика на функцията y=ax^2. Парабола, обърната надолу" по математика за 8. клас ще проверите знаете ли кога параболата е обърната надолу. Как влияе коефициентът а на графиката на функцията? Как изглежда графиката на функцията, ако а<0? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите знанията си за функцията y=ax^2 и упражните уменията си за построяване графика на функция. Решете задачите от теста, за да затвърдите умението без да построявате графиката на функцията, да определяте нейното "поведение". Работете, за да сте най-добрите в 8. клас по математика.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Отбележете верните твърдения.
 • Графиката на функцията y=ax^2,a<0 e:
5т. 2. Дадена е функцията y=ax^2,a<0. Допустими стойности за аргумента x са:
5т. 3. Дадена е функцията y=ax^2,a<0. Отбележете вярното.  
5т. 4. Кои от дадените по-долу точки принадлежат на графиката на функцията y=-x^2 ?
5т. 5. На чертежа са построени графиките на функциите:
 • c:y=-3x^2
 • d:y=-x^2
 • e:y=-0.5x^2
 • Вярно ли е, че когато коефициентът расте, параболата се отваря?
6т. 6. Дадена е функцията y=-3x^2.
 • Отбележете точките, които принадлежат на графиката на функцията.
6т. 7. Графиките на дадените функции се пресичат в точка с какви координати:
 •  y=-3x^2
 • y=-\frac13x^2
6т. 8. Дадени са точките A(0;0),B(-1;-\frac13),C(1;-\frac13).
 • На коя от графиките на функциите принадлежат и трите точки?
6т. 9. Кои от функциите по-долу имат графика, разположена под оста Ох?
6т. 10. Дадена е функцията y=-5x^2. Коя е най-голямата стойност на функцията?
6т. 11. Графиката на коя от функциите по-долу е най-отворена парабола?
6т. 12.   Според чертежа коя от функциите има най-голям коефициент?
11т. 13. Намерете коефициента а на функцията y=f(x)=ax^2 , ако се знае, че f(4)=-24.
 • Запишете резултата като десетична дроб без излишни интервали.
11т. 14. Дадена е функцията y=f(x)=-\frac12x^2.
 • За кои стойности на аргумента x, f(x)=-200?
11т. 15. Дадени са функциите:
 •  y=-\frac15x^2
 • y=\frac15x^2
 • Отбележете верните твърдения.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!