logo

Тест: Графика на функцията y = ax2. Парабола обърната надолу

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отбележете верните твърдения.
 • Графиката на функцията y=ax^2,a<0 e:
2
Дадена е функцията y=ax^2,a<0. Допустими стойности за аргумента x са:
3
Дадена е функцията y=ax^2,a<0. Отбележете вярното.  
4
Кои от дадените по-долу точки принадлежат на графиката на функцията y=-x^2 ?
5
На чертежа са построени графиките на функциите:
 • c:y=-3x^2
 • d:y=-x^2
 • e:y=-0.5x^2
 • Вярно ли е, че когато коефициентът расте, параболата се отваря?
6
Дадена е функцията y=-3x^2.
 • Отбележете точките, които принадлежат на графиката на функцията.
7
Графиките на дадените функции се пресичат в точка с какви координати:
 •  y=-3x^2
 • y=-\frac13x^2
8
Дадени са точките A(0;0),B(-1;-\frac13),C(1;-\frac13).
 • На коя от графиките на функциите принадлежат и трите точки?
9
Кои от функциите по-долу имат графика, разположена под оста Ох?
10
Дадена е функцията y=-5x^2. Коя е най-голямата стойност на функцията?
11
Графиката на коя от функциите по-долу е най-отворена парабола?
12
  Според чертежа коя от функциите има най-голям коефициент?
13
Намерете коефициента а на функцията y=f(x)=ax^2 , ако се знае, че f(4)=-24.
 • Запишете резултата като десетична дроб без излишни интервали.
14
Дадена е функцията y=f(x)=-\frac12x^2.
 • За кои стойности на аргумента x, f(x)=-200?
15
Дадени са функциите:
 •  y=-\frac15x^2
 • y=\frac15x^2
 • Отбележете верните твърдения.

Описание на теста

В онлайн теста "Графика на функцията y=ax^{2}. Парабола, обърната надолу" по математика за 9. клас ще провериш знаеш ли кога параболата е обърната надолу. Как влияе коефициентът а на графиката на функцията? Как изглежда графиката на функцията, ако а<0? Задачите от теста ще ти помогнат да затвърдиш знанията си за функцията y=ax^{2} и упражниш уменията си за построяване графика на функция. Реши задачите от теста, за да затвърдиш умението, без да построяваш графиката на функцията, да определяш нейното "поведение". Работи, за да си от най-добрите в 9. клас по математика!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се