logo

Тест: Първи признак за подобност на триъгълници. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даден е триъгълник ABC. Права, успоредна на някоя от страните му, отсича триъгълник, подобен на дадения.
2
Точките M, N и P са среди съответно на страните BC, AC и AB на триъгълник ABC. Кое от посочените твърдения е вярно?  
3
В трапец ABCD, с основи AB и CD, диагоналите AC и BD се пресичат в т. O. Кое от посочените твърдения е вярно?
4
Ъгълът при върха на един равнобедрен триъгълник е 44^o, а ъгълът при основата на друг равнобедрен триъгълник е 68^o. Двата триъгълника са подобни.
5
В триъгълник ABC е построена ъглополовящата AD и през т. D е построена права, успоредна на AB, която пресича AC в т. E. Да се намери AB, ако AE=6 cm и EC=4 cm.
6
Единият от диагоналите в трапец дели другия на отсечки с дължини 12 cm и 6 cm. Намерете голямата основа на трапеца, ако малката основа е 8 cm.
7
Даден е правоъгълен триъгълник ABC с прав ъгъл при върха C и височина към хипотенузата CH.  Ако AH= 1,8 cm, BH= 3,2 cm и BC= 4 cm, намерете дължината на височината CH и лицето на триъгълника.
8
Височините в успоредник са 6 cm и 4 cm., а периметърът му е 30 cm. Да се намерят страните на успоредника.
9
Хипотенузата на правоъгълен триъгълник е 25 cm, а единият му катет е 20 cm.  Върху този катет от върха на правия ъгъл е нанесена отсечка, равна на 15 cm, а от края й е спуснат перпендикуляр към хипотенузата. Да се намерят частите, на които се дели хипотенузата от петата на този перпендикуляр.
10
През върха B на триъгълник ABC e прекарана права BD, така че \measuredangle ABD= \measuredangle ACB  (т. D\epsilon AC).  Намерете дължината на AD, ако AB= 2 cm и AC= 4 cm. Кое от посочените твърдения е вярно?
11
В равнобедрен триъгълник ABC с основа AB вътрешната ъглополовяща на \measuredangle CAB пресича страната  BC в т. L. Намерете ъглите на триъгълника, ако \Delta A B C \sim \Delta BLA.
12
В равнобедрен триъгълник ABC (AB= AC) точка P\epsilon AB, като CP= CB. Намерете BC, ако AB= 12 cm и PB= 4 cm.  
13
Единият диагонал на трапец дели другия в отношение 2:3. Ако средната отсечка на трапеца е 5 cm, намерете основите му.
14
Даден е правоъгълен триъгълник ABC с прав ъгъл при върха C и височина към хипотенузата CD. Ако CB= 12 cm и AB= 18 cm, намерете дължините на ACCDBD и AD и свържете елементите.
  • Свържете елементите.
15
Страните на триъгълник ABC са AC= 13 cmAB= 14 cm и BC= 15 cm. Права, успоредна на AB, разделя триъгълника на две фигури с равни периметри и пресича AC в т. N и BC в т. M.
  • Подредете отсечките MN, CM, CN и AN по големина, като най-малката поставите най-горе.

Описание на теста

В онлайн теста по математика за 9. клас на тема "Първи признак за подобност на триъгълници. Задачи" ще ви покажем някои тънкости при определянето на двойките съответни елементи и определянето на подобните триъгълници. Запомнете конкретните случаи, при които още като видите трапец с пресечени диагонали или бедра, или права, успоредна на някоя от страните на триъгълник, правилно да определяте съществуващите подобни триъгълници. Приятна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се