new-logo

Тест: Първи признак за подобност на триъгълници. Задачи

Тест

В онлайн теста по математика за 9. клас на тема "Първи признак за подобност на триъгълници. Задачи" ще ви покажем някои тънкости при определянето на двойките съответни елементи и определянето на подобните триъгълници. Запомнете конкретните случаи, при които още като видите трапец с пресечени диагонали или бедра, или права, успоредна на някоя от страните на триъгълник, правилно да определяте съществуващите подобни триъгълници. Приятна работа!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Даден е триъгълник ABC. Права, успоредна на някоя от страните му, отсича триъгълник, подобен на дадения.
2
Точките M, N и P са среди съответно на страните BC, AC и AB на триъгълник ABC. Кое от посочените твърдения е вярно?  
3
В трапец ABCD, с основи AB и CD, диагоналите AC и BD се пресичат в т. O. Кое от посочените твърдения е вярно?
4
Ъгълът при върха на един равнобедрен триъгълник е 44^o, а ъгълът при основата на друг равнобедрен триъгълник е 68^o. Двата триъгълника са подобни.
5
В триъгълник ABC е построена ъглополовящата AD и през т. D е построена права, успоредна на AB, която пресича AC в т. E. Да се намери AB, ако AE=6 cm и EC=4 cm.
6
Единият от диагоналите в трапец дели другия на отсечки с дължини 12 cm и 6 cm. Намерете голямата основа на трапеца, ако малката основа е 8 cm.
7
Даден е правоъгълен триъгълник ABC с прав ъгъл при върха C и височина към хипотенузата CH.  Ако AH= 1,8 cm, BH= 3,2 cm и BC= 4 cm, намерете дължината на височината CH и лицето на триъгълника.
8
Височините в успоредник са 6 cm и 4 cm., а периметърът му е 30 cm. Да се намерят страните на успоредника.
9
Хипотенузата на правоъгълен триъгълник е 25 cm, а единият му катет е 20 cm.  Върху този катет от върха на правия ъгъл е нанесена отсечка, равна на 15 cm, а от края й е спуснат перпендикуляр към хипотенузата. Да се намерят частите, на които се дели хипотенузата от петата на този перпендикуляр.
10
През върха B на триъгълник ABC e прекарана права BD, така че \measuredangle ABD= \measuredangle ACB  (т. D\epsilon AC).  Намерете дължината на AD, ако AB= 2 cm и AC= 4 cm. Кое от посочените твърдения е вярно?
11
В равнобедрен триъгълник ABC с основа AB вътрешната ъглополовяща на \measuredangle CAB пресича страната  BC в т. L. Намерете ъглите на триъгълника, ако \Delta A B C \sim \Delta BLA.
12
В равнобедрен триъгълник ABC (AB= AC) точка P\epsilon AB, като CP= CB. Намерете BC, ако AB= 12 cm и PB= 4 cm.  
13
Единият диагонал на трапец дели другия в отношение 2:3. Ако средната отсечка на трапеца е 5 cm, намерете основите му.
14
Даден е правоъгълен триъгълник ABC с прав ъгъл при върха C и височина към хипотенузата CD. Ако CB= 12 cm и AB= 18 cm, намерете дължините на ACCDBD и AD и свържете елементите.
  • Свържете елементите.
15
Страните на триъгълник ABC са AC= 13 cmAB= 14 cm и BC= 15 cm. Права, успоредна на AB, разделя триъгълника на две фигури с равни периметри и пресича AC в т. N и BC в т. M.
  • Подредете отсечките MN, CM, CN и AN по големина, като най-малката поставите най-горе.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се