Упражнение: Най-важните задачи върху системи линейни неравенства. Част 1


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Най-важните задачи върху системи линейни неравенства. Част 1" ще преговорите основните методи за решаване на системи линейни неравенства с едно неизвестно. Можете ли да представяте решенията на неравенствата с интервали? Можете ли да решавате двойни неравенства? Задачите от теста ще ви помогнат да упражните основни типове задачи от линейни неравенства и да затвърдите уменията си за тяхното решаване. Работете, за да сте най-добрите по математика в 8. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че решението на една система линейни неравенства с едно неизвестно е сечението на решенията на двете неравенства на системата?
5т. 2. Pешението на първото неравенство на една система линейни неравенства е (-\infty ;3). Решението на второто неравенство на системата е  (-3;+\infty ).
  • Вярно ли е, че решението на системата е множеството от числа от интервала (-3;3)?
5т. 3. Изобразените на чертежа интервали отразяват решенията на неравенствата на една система линейни неравенства с едно неизвестно.
  • Решение на системата е множеството от числа:
5т. 4. Изобразените на чертежа интервали отразяват решенията на неравенствата на една система линейни неравенства с едно неизвестно.
  • Решение на системата е множеството от числа:
5т. 5. Вярно ли е, че системата \left|\beginarray ll -x\leq 5\\ x>2 \endarray\right. е еквивалентна на системата  \left|\beginarray ll x\geq -5\\ x>2\\ \endarray\right. ?
6т. 6. Системата \left|\beginarray ll 6(x-2)+10\leq x\\ 3x-5>2(x+4)\\ \endarray\right. е еквивалентна на системата:
6т. 7. Решение на системата \left|\beginarray ll 6(x-2)+10\leq x\\ 3x-5>2(x+4)\\ \endarray\right. е множеството от числа:
6т. 8. Дадена е системата \left|\beginarray llx-1>2x-3\\ x+17<4x+5 \endarray\right.. След еквивалентни преобразувания системата се състои от двете неравенства:
6т. 9. Решение на системата \left|\beginarray llx-1>2x-3\\ x+17<4x+5\\ \endarray\right. e:
6т. 10. Дадена е системата \left|\beginarray ll\frac5x+83-x> 2x\\ 1-\frac6-15x4\geq x \endarray\right.. След еквивалентни преобразувания системата се състои от неравенствата:
6т. 11. Решение на системата \left|\beginarray ll\frac5x+83-x>2x\\ 1-\frac6-15x4\geq x \endarray\right. e множеството от числа:
6т. 12. Решете неравенството 0\leq 5x-4<6.
11т. 13. Кое е най-голямото цяло число, решение на неравенството 2<3-2(x+1)<5?
11т. 14. Дадена  е системата \left|\beginarray ll2,5x-0,12>0,6x+0,07\\ 1-2x>-x-4\\ \endarray\right.. Намерете решението на системата.
11т. 15. Кое е най-малкото цяло число, което е решение на системата
  • \left|\beginarray ll\frac13x^2-412-\frac20-3x^218>3\frac59\\ -x<-10\\ 2x>10\\ \endarray\right.
 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!