Упражнение: Графика на квадратна функция. Параболата е обърната нагоре и не пресича Ох


Описание на упражнението

В поредицата от упражнения за графика на квадратна функция ще разгледаме и задачи, когато параболата е обърната нагоре и не пресича абсцисната ос. И в тези случаи към видео урока по математика за 10.клас "Графика на квадратна функция. Параболата е обърната нагоре и не пресича Ох" ще намирате връх на параболата и ще изследвате свойствата на функцията. Обобщените знания ще ви помогнат да бъдете отличници по математика. Решавайте и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое е вярното твърдение за графиката на квадратната функция y=x^2-4x+40?
5т. 2. Върхът на параболата на функцията y=x^2-4x+7 e V(2;3).
5т. 3. Къде лежи върхът на параболата на функцията y=5x^2-10x+8 ?
5т. 4. Графиката на функцията y=-7x^2-5x-2 е обърната нагоре и не пресича оста Оу.
5т. 5. На кой чертеж е изобразена графиката на функцията y=2x^2+3x+2?
6т. 6. Свържете всяка от функциите с координатите на върха на параболата й.
6т. 7. Връх с координати (-1;2) е връх на параболата на функцията:
6т. 8. Свържете функциите със съответните им оси на симетрия.
6т. 9. Свържете всяка от функциите с графиката й.
6т. 10. Свържете всяка от функциите с координатите на пресечната точка с оста Оу.
6т. 11. Коя от графиките на дадените функции пресича оста Оу в точката (0;6)?
6т. 12. Параболата на коя функция е на показания чертеж?
11т. 13. Свържете всяка функция с параболата й.
11т. 14. Намерете на всяка от дадените функции координатите на върха на параболата й.
11т. 15. Намерете характерните точки от графиките на дадените функции. Забележка: Ако параболата и координатните оси нямат пресечни точки, напишете знака "-".

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!