logo

Тест: Линейно уравнение с две неизвестни

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че уравнение от вида  ax+by=c,a\neq 0,b\neq 0  се нарича линейно уравнение с две неизвестни x и y?
2
Отбележете верните твърдения:
  • В линейното уравнение с две неизвестни  ax+by=c,a\neq 0,b\neq 0
3
Вярно ли е, че:
  • Решение на линейното уравнение ax+by=c,a\neq 0,b\neq 0 e такава наредена двойка числа (x;y), която го превръща във вярно числово равенство.
4
Всяко линейно уравнение с две неизвестни има:
5
Вярно ли е, че:
  • Графиката на линейното уравнение с две неизвестни ax+by=c,a\neq 0,b\neq 0 е права с уравнение y=-\fracabx+\fraccb ?
6
Отбележете тези от уравненията по-долу, които са линейни уравнения с две неизвестни.
7
Вярно ли е, че линейното уравнение с две неизвестни  3x-y=10 има коефициенти a=3;b=-1 и свободен член c=10 ?
8
Дадено е уравнението 0,5x-y=2. Свържете вярно елементите.
9
Отбележете тези наредени двойки, които са решения на уравнението
  • x-2y=9
10
Наредената двойка (5;-2) е решение на линейното уравнение с две неизвестни:
11
Дадено е уравнението x+5y=-5.
  • За x=2 , стойността на y e:
12
Дадено е уравнението 3x-2y=16. За коя стойност на  x стойността на y=0 ?
13
Дадено е уравнението x+y=2. Графиката на уравнението:
14
Дадено е уравнението 2x+y=2.
  • Постройте графиката на уравнението и определете пресечната й точка с осите Ох и Оу.
15
Сборът на годините на баща и син е 45 години.
  • Ако х са годините на бащата, а у са годините на сина, съставете уравнение и определете коя от наредените двойки е решение на задачата.

Описание на теста

В онлайн теста "Линейно уравнение с две неизвестни" по математика за 9. клас ще проверите знаете ли кое уравнение се нарича линейно уравнение с две неизвестни. Колко решения има едно линейно уравнение с две неизвестни? Знаете ли как да намирате решенията? Каква е графиката на линейното уравнение с две неизвестни ax+by=c,a\neq 0,b\neq 0 ? Направете теста, за да упражните знанията си със задачите за линейни уравнения с две неизвестни. Станете най-добрите по математика в 9. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се