logo

Тест: Всичко важно за събиране и изваждане на рационални дроби

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Намерете на колко е равен изразът:
 • \boldsymbol\frac3x+7+\fracxx+7
2
Пресметнете:
 • \boldsymbol\fracx+1x+2-\fracx-3x-2
3
Открийте грешката в описанието на стъпките за събиране и изваждане на рационални дроби:
 • Стъпка 1: Намиране на НОК и общия знаменател
 • Стъпка 2: Намиране на допълнителните множители
 • Стъпка 3: Извършване на действията (например разкриване на скоби, степенуване, събиране, изваждане ...)
 • Стъпка 4: Опростяване на изразите и получаване на резултата
4
Вярно ли е, че за стойности на \boldsymbolz различни от 0 и 2
 • \boldsymbol\frac3z-2+\frac5z(2-z) = \frac3z-5z(z-2)
5
Намерете дефиниционното множество и сбора на рационалните изрази:
 • \boldsymbol\fracyy^2-4+\frac22-y
 
6
Опростете израза:
 • \boldsymbol\fraca+ba^2+2ab+b^2+\fraca+bab+b^2
7
На колко е равен сборът на рационалните дроби:
 • \boldsymbol\frac1x^2+2x+1+\frac11-x+\frac1x^2-1, за \boldsymbolx\neq \pm 1
8
Намерете кой е изразът, от който се получава рационалната дроб след опростяване:
 • \boldsymbol\frac3x-3
9
Свържете всеки от изразите с неговото дефиниционно множество от допустими стойности.
10
Намерете множеството от допустими стойности за израза и го опростете:
 • \boldsymbol\fracxx^2 -5x+\frac15x^2-10x+25
11
Ако знаете, че \boldsymbola\neq \pm b, намерете разликата на рационалните дроби:
 • \boldsymbol\frac1a^2 -2ab+b^2 -\frac1a^2+2ab+b^2
12
Твърдението:
 • Сборът на рационалните дроби \boldsymbol\fracxyx+y и \boldsymbol\fracx+yxy , за \boldsymbolx,y \neq 0; x\neq -y е равeн на
 • \boldsymbol\fracxy+x+yxy(x+y) e ...
13
Пресметнете израза:
 • \boldsymbol\fracx^2+3x2x-1+\fracx^2+3x1-2x , ако x\neq \frac12
 • Напишете отговора без интервали и допълнителни символи преди и след него.
14
Поставете правилния знак (+) или (-) между двете рационални дроби, така, че да се получи вярно равенство:
 • \boldsymbol\frac32y^2-y ? \frac51-2y = \frac3+5yy(2y-1)
 • Напишете отговора без интервали и допълнителни символи преди и след него.
15
Открийте грешката в решението на задачата:
 • (1) \boldsymbol\frac20xx^2 - 100-\frac1x^2+20x+100 =
 • (2) \boldsymbol\frac20x(x+10)-x+10(x+10)^2(x-10)=
 • (3) \boldsymbol\frac20x^2+200x-x+10(x+10)^2(x-10)=
 • (4) \boldsymbol\frac20x^2+19x -10(x+10)(x-10)

Описание на теста

В онлайн теста "Събиране и изваждане на рационални дроби" по математика за 9. клас сме подготвили такива задачи, с които да направиш твоята тренировка и да станеш много добър в решаването им. За да можеш вярно да събираш и изваждаш рационални дроби, при това да го правиш бързо и да ти е лесно, трябва да тренираш. Ти си на ход!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се