logo

Тест: Системи линейни неравенства с едно неизвестно

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Намери решението на системата.
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 2x < 1 \\ x > -3 \\ \endarray\right.
 • Избери чертежа, който изобразява верния отговор.
2
Дадена е системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 2x > -1 +x \\ x \leq -3 x + 8\\ \endarray\right.
 • Разгледай чертежа и намери интервала, който е решение на системата.
3
Вярно ли е, че 0 не е решение на системата неравенства?
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll -x > 1 +2x \\ x > 3 x + 4\\ \endarray\right.
4
Реши системата и избери верния отговор.
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll -x < 1 +2x \\ x > 3 x + 4\\ \endarray\right.
5
Намери решението на системата.
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x-3 \geq 0\\ \\ \frac2x-62\leq 0 \\ \endarray\right.
 • Напиши полученото число в полето за отговор без интервали и други символи преди или след него.
6
 • На чертежа са дадени интервали, които са решения на системи линейни неравенства.
 • Свържи всеки от интервалите със системата, на която са решение.
7
Намери решението на системата и го представи като изображение на числовата ос и записано като интервал за \boldsymbolx.
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 5-x > -1+2x\\ \\ 9 - 2x>3x+4 \\ \endarray\right.
 • Избери верните отговори.
8
Намери всички цели числа, които са решение на неравенството.
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 2x > -1 +x \\ x \leq -3 x + 8\\ \endarray\right.
9
Намери решението на системата.
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll x(\sqrt3-\sqrt2)(\sqrt3+\sqrt2)\geq 5 \\ 3x(\sqrt5-2)(\sqrt5+2)\leq 15\\ \endarray\right.
10
Реши системата и избери верния отговор.
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll \frac16x^29x+\frac2x^29x \leq 8\\ \\ x\sqrt225 \geq 32-x\\ \endarray\right.
11
Дадена е системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll -\frac3x <9 \\ \\ \frac4x >2\\ \endarray\right.
 • Вярно ли е, че преди да решим системата, трябва да запишем условието \boldsymbolx\neq 0?
12
Дадена е системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 7x-22\geq 5-2x \\ \\ \frac132x\geq-x+6 \\ \endarray\right.
 • Посочи всички отговори, които не са решения на системата.
13
Дадена е системата:
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll 3(x+1)^2 - 2x \leq 3(x+1)(x-1) \\ 2x-1>0 \\ \endarray\right.
 • Извърши действията в първото неравенство и избери системата, която е еквивалентна на дадената.
 • Намери решението на системата.
14
Намери решението на системата.
 • \boldsymbol\boldsymbol\left|\beginarrayll 5x+2\sqrt2<3x+2\sqrt2 \\ 13,7x+4>15,7x-4\\ \endarray\right.
15
Намери решението на системата и избери верния отговор.
 • \boldsymbol\left|\beginarrayll -\frac2x<\sqrt98.\sqrt2 \\ \\ x -1 \leq 4 \\ \endarray\right.

Описание на теста

Онлайн тестът по математика за 9. клас върху системи линейни неравенства с едно неизвестно ще бъде твой помощник с овладяването на техниките за намиране на общите решения на две или повече неравенства, свързани в система. С него ще добиеш опит в намирането на сечението на интервалите, които са решения на неравенствата от системата, както и да откриваш кога една система неравенства няма решение или има точно едно число за решение. Време е да започнеш теста! Приятна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се