logo

Тест: Вътрешна ъглополовяща на триъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В триъгълник ABC е построена ъглополовящата AL. Вярно ли е отношението \fracBLCL=\fracABAC?
2
За триъгълника ABC знаем, че е построена отсечка BM и \fracAMCM=\fracABBC. Отсечката BM е:
3
Даден е \bigtriangleup ABC с ъглополовяща AL. Ако AB=21cm,BC=13cm,CA=18cm, намери BL,CL.
4
Даден е \bigtriangleup ABC с ъглополовяща BL. Ако AB=16cm,BC=10cm,CA=13cm, намери AL,CL.
5
Даден е \bigtriangleup ABC с ъглополовяща CL. Ако AB=20cm,BC=33cm,CA=27cm, намери AL,BL.
6
Провери дали е ъглополовяща отсечката CL за всеки от дадените триъгълници.
7
Даден е равнобедрен триъгълник ABC с периметър P=45,6cm , основа AB=12cm и ъглополовяща AL. Намери BL и CL.
8
Даден е равнобедрен триъгълник ABC с периметър P=42cm, основа BC=12cm и ъглополовяща AL. Намери BL и CL.
9
В \bigtriangleup ABC е вписан ромб AMNP(M\in AB,N\in BC,P\in AC). Ако AB=21cm,AC=42cm, намери страната на ромба.
10
Даден е равнобедрен триъгълник АВС с основа АВ = 4 cm и бедро BC = 12 cm. Намери частите, на които ъглополовящата на ъгъл ВАС дели страната ВС.
11
В триъгълника АВС ъглополовящата през върха С дели АВ в отношение 3 : 4. Ако АВ = 7 cm, AC = 6 cm, намери страната CВ.
12
В правоъгълния триъгълник АВС с прав ъгъл при върха С и ъгъл АВС, равен на 60 градуса, страната АС е 12 cm. Намери частите, на които ъглополовящата на ъгъл АВС дели катета АС.
13
Дължината на височината на равнобедрен триъгълник към основата е равна на 15 cm, а радиусът на вписаната окръжност е равен на 4,8 cm. Намери основата на триъгълника.
14
Намери периметъра на триъгълника АВС, ако са построени ъглополовящите АМ и СН на ъглите ВАС и АСВ (М лежи на ВС, Н лежи на АВ) и АС = 6 cm, AH = 2 cm, CM = 3 cm.
15
В правоъгълен триъгълник ъглополовящата на острия ъгъл дели срещуположния катет на този ъгъл на отсечки 4 cm и 5 cm. Намери лицето на триъгълника.

Описание на теста

Към видео урока по математика за 9. клас "Вътрешна ъглополовяща на триъгълник" сме ти приготвили онлайн тест с важни задачи, които ще ти гарантират отлични оценки. Преди да пристъпиш към решаването им, нека още веднъж си припомним, че ъглополовящата на всеки ъгъл в триъгълника разделя срещуположната страна на отсечки, които се отнасят както прилежащите страни. Приятна работа!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (23)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се