Упражнение: Графично решаване на системи линейни уравнения с две неизвестни


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Графично решаване на системи линейни уравнения с две неизвестни" ще проверите как сте усвоили начина за графично решаване на системи уравнения. Можете ли по графиките на уравненията да определите решението на една система линейни уравнения с две неизвестни? Колко решения има една система линейни уравнения? Как по разположението на графиките на линейните уравнения се определя броя на решенията? Решете задачите от теста, за да затвърдите уменията си за построяване на графики на линейни уравнения и намиране на решение на система уравнения. Станете най-добрите по математика в 8. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че:
 • Да решим графично една система линейни уравнения с две неизвестни, означава да построим графиките на двете уравнения в една координатна система и от чертежа да определим решението на системата?
5т. 2. Ако правите - графики на уравненията на една система се пресичат, то:
5т. 3. Ако правите - графики на уравненията на една система са успоредни, то:
5т. 4. Ако правите - графики на уравненията на една система съвпадат, то:
5т. 5. Вярно ли е, че:
 • Ако едно уравнение в една система се замести с еквивалентно уравнение, то се получава система, еквивалентна на дадената?
6т. 6. На чертежа f и h са графиките на уравненията на една система.
 • Според чертежа, системата:
6т. 7. На чертежа g и f са графиките на уравненията на една система.
 • Според данните от чертежа:
6т. 8. Дадена е системата \left|\beginarrayllx+y=10 \\ 2x+2y=20 \endarray\right.
 • Определете броя на решенията на системата.
6т. 9. Дадена е системата \left|\beginarrayllx+y=6 \\ x-y=2 \endarray\right.
 • Постройте графиките на уравненията на системата.
 • Първото уравнение пресича Ох в точка с координати.
6т. 10. Дадена е системата \left|\beginarrayllx+y=6 \\ x-y=2 \endarray\right.
 • Графиката на второто уравнение пресича Оу в точка с координати:
6т. 11. Дадена е системата \left|\beginarrayllx+y=6 \\ x-y=2 \endarray\right.
 • Решение на системата е наредената двойка
6т. 12. Дадена е системата \left|\beginarrayll4x+y=2 \\ ax+y=4 \endarray\right.
 • Каква трябва да бъде стойността на коефициента a , за да твърдим, че системата няма решение?
11т. 13. Решете графично системата и определете решението й.
 • \left|\beginarrayllx+y=7 \\ 0,5x+0,5y=1 \endarray\right.
11т. 14. Определете решението на системата
 • \left|\beginarrayll2,5x-0,7y=0,25 \\ 10x-2,8y=1 \endarray\right.
11т. 15. Дадена е системата \left|\beginarrayllx+y=7 \\ x-y=3 \endarray\right.
 • Решете графично системата.
 • Графиките на уравненията и абсцисната ос ограждат:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

14:50 - 01.02.2017

Само при мен ли на задачите от 8 до 15 въобще не ми излизат дадените системи, поради което не мога да реша задачите?
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
-1