Упражнение: Сечение на числови интервали


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Сечение на числови интервали" по математика за 8 клас ще проверите знаете ли кои са начините за записване на числови интервали. Кои интервали са безкрайни интервали? Каква е разликата между полуотворени интервали и полузатворени интервали? Как се записват и изобразяват двойни неравенства? Какво наричаме сечение на два интервала? Решете задачите от теста, за да упражните понятията и станете най-добрите по математика в 8. клас. Спорна работа!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Неравенството x<3 се записва с интервал по следния начин:
5т. 2. Неравенството x\geq 11 се записва с интервал по следния начин:
5т. 3. Двойното неравенство a<x<b може да се запише и по следния начин:
5т. 4. Вярно ли е, че двойното неравенство 2\leq x<7 се изобразява с интервал по следния начин като на изображението?
 
5т. 5. Вярно ли е, че сечението на интервалите \left ( -\propto ;7 \right ]\cap (2;+\propto ) се изобразява по следния начин като на изображението?
6т. 6. Двете неравенства
  • 0\leq x
  • x<12
  • се записват с двойно неравенство по следния начин:
6т. 7. Неравенствата
  • x>-7
  • x\leq 35
  • с двойно неравенство се записват:
6т. 8. С двойно неравнество интервалът, изобразен на чертежа се записва като:
6т. 9. Интервалът, изобразен на чертежа, се записва с двойно неравенство по следния начин:
6т. 10. Вярно ли е, че: (-\propto ;5)\cap (2;+\propto )=\phi ?
6т. 11. Вярно ли е, че: (-\propto ;-2]\cap [2+\propto )=\phi ?
6т. 12. Сечението на двата интервала (-\propto ;5)\cap (2;+\propto ) e:
11т. 13. За x е изпълнено двойното неравенство -2\leq x\leq 4. Ако x е естествено число, какви стойности може да приеме x?
  • Подредете числата по големина, като започнете от най-малкото.
11т. 14. За x е изпълнено двойното неравенство -1\leq x<3. Ако x е цяло число, какви стойности може да приеме х?
  • Подредете числата по големина, като започнете от най-малкото.
11т. 15. Дадено е, че x\epsilon (-\propto ;5)\cap [-2;+\propto ). Ако x е естествено число, какви стойности може да приеме x?
  • Подредете числата по големина, като започнете от най-малкото.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!