new-logo

Тест: Биквадратни уравнения. Важни задачи

Тест

В онлайн теста "Биквадратни уравнения. Важни задачи" по математика за 9. клас ще проверите как сте усвоили метода за решаване на биквадратни уравнения. Кои уравнения са биквадратни? Как да използвате знанията си от предходните уроци, за да се справите с биквадратни уравнения?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че уравнение от вида
 • ax^2+bx+c=0,a\neq 0 е квадратно уравнение,
 • а уравнение от вида
 •  ax^4+bx^2+c=0,a\neq 0 е биквадратно уравнение?
2
Вярно ли е, че уравнението
 • 5x^4-3x^2+12=0 е биквадратно уравнение?
3
Вярно ли е, че уравнението
 • x^4+2x^2-5x-9=0 е биквадратно уравнение?
4
Отбележете тези уравнения, които са биквадратни:
5
За да се реши уравнението
 • x^4+12x^2-24=0 , е удобно да се направи следното полагане
6
Дадено е уравнението
 • x^4-13x^2+36=0 .
 • За да се сведе уравнението до квадратно, е удачно да се направи следното полагане:
7
Дадено е уравнението
 • x^4-13x^2+36=0 .
 • След направено полагане x^2=u се получава квадратното уравнение:
8
Корените на уравнението
 • u^2-13u+36=0 са
9
Отбележете: Корените на биквадратното уравнение
 •  x^4-13x^2+36=0
 • се получават, след решаване на случаите:
10
Дадено е уравнението
 • x^4-50x^2+49=0 .
 • След полагане x^2=u , се получава квадратното уравнение:
11
Корени на уравнението
 • u^2-50u+49=0 са:
12
Корените на уравнението
 • x^4-50x^2+49=0 са:
13
Дадено е уравнението x^4+5x^2+6=0 .
 • Росица получила x1=-2;x2=0.
 • Петя получила, че уравнението няма корени.
 • Кое от момичетата е решило вярно задачата? Попълнете името в празното поле: Петя или Росица .
14
Дадено е уравнението x^4-2x^2-3=0 . Намерете сбора на корените на уравнението.
15
Дадено е уравнението
 •  x^4+5x^2+8=0 .
 • Колко реални коренa има уравнението?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се