logo

Тест: Линейна функция. Графика на функцията y = ax + b

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:
 • Функция от вида y=ax+b, където x е независима променлива, а  a,b са числа, се нарича линейна функция?
2
Дадена е  функцията у = 5х + 6. Свържете така, че да е вярно.
3
Дадена е функцията у = 2х + 10. Отбележете верните твърдения.
4
Разгледайте чертежа. Построените графики са:
5
Дадена е функцията y = 3. Изберете верните твърдения.
6
Коя от функциите по-долу НЕ Е линейна функция?
7
Дадена е функцията y=2x-1. Намерете стойността на y, ако аргументът x=1.
8
Дадена е функцията y=4x-2. Кое число трябва да се попълни в празната клетка на таблицата?
 
 • Напишете полученото число в полето за отговор без интервали и допълнителни символи преди и след него.
 
9
Дадена е функцията  y=-\frac12x+4.
 • Посочете точката, която е от графиката на функцията.
10
Начертайте графиката на функцията у = 2х - 2. В коя точка графиката на функцията пресича абсцисната ос?
 • Напишете в полето за отговор координатите на точката във формат (х;у), без интервали и допълнителни символи.
11
Дадени са функциите:
 • y=-\frac15
 • y=-5
 • y=-5x .
 • Вярно ли е твърдението: Графиките на трите функции са успоредни на абсцисната ос?
12
Дадена е функцията у = х+1. Отбележете точките, които принадлежат на графиката на функцията.
13
Дадена е функцията у=х+5.
 • Попълнете координатите на точките, в които графиката на функцията пресича абсцисната и ординатната ос.
 • Попълнете получените числа на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
14
За осветяване на паметник с триъгълно сечение са използвани два прожектора, разположени във върховете на основата на триъгълника. Прожекторите излъчват лъчи в права линия, които се пресичат във върха на паметника.
 • Лъчите съвпадат с графиките на функциите, съответно y = x + 12 и y = -x + 12.
 • Намерете координатите на точката от координатната равнина, в която се пресичат двата лъча на прожекторите.
 • Напишете получените числа за координатите на точката на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.
15
Използвайте чертежа и определете дължината на основата и височината към нея на триъгълника, който е образуван от графиките на функциите:
 • у = -2х + 10 и
 • g = 2х + 10 и
 • абсцисната ос.
 • Намерете лицето на този триъгълник.
 • Напишете полученото число с цифри без интервали и допълнителни символи и букви преди и след него.

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 9. клас върху графика на функцията y=ax+b много бързо, лесно и забавно ще станеш добър в намирането на координати на точки от графиката на линейна функция и ще се научиш да я чертаеш. Ще се научиш да разпознаваш кога една линейна функция е константа и кога е успоредна на абцисната ос. Направш теста и вече няма да имаш затруднения с подобни задачи по математика в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се