logo

Тест: Функция. Функционална зависимост. Дефиниционно множество

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато за всеки елемент от множеството А по определено правило се свързват един или повече елементи от множеството В, казваме, че съществува функционална зависимост.
2
Как се нарича изобразената зависимост?
3
Вярно ли е представена функционалната зависимост на картинката?
4
Y е функция на х, ако на всяка допустима стойност на числото х се съпоставя по определено правило точно една стойност на y.
5
Съвкупността от всички променливи на една функция се нарича:
6
Кое е вярното твърдение, ако функционалната зависимост е изобразена на картинката?
7
Кои са верните твърдения за дадената функционална зависимост?
8
Ако чрез функция на дължината на страната a е изразено лицето на квадрат, то DM e:
9
Чрез кой от дадените изрази е зададена функция?
10
Чрез коя формула е зададена изразената чрез картинката функция?
11
Кое число се "крие" зад ? в показаната на картинката функция?
12
Свържи стойностите на променливите и на функцията така, че да е вярно съответствието.
13
Ако f(x)=x^2-3, то пресметни:
14
Запиши периметъра на равностранен триъгълник като функция на дължината на страната а.
  • Записвай функцията с общоприетите означения: Р - периметър, и без интервали между знаците и символите във формулата.
15
Около 450 г.пр.н.е. гръцкият философ Зенон формулира задачата за състезанието между Ахил и костенурката.
  • Ахил тича 10 пъти по-бързо от костенурката и затова на старта ѝ дава 1000 метра преднина. Ако костенурката изминава 50 метра в минута, то представи като функции разстоянието, което изминава Ахил и което изминава костенурката.
  • Използвай означения за времето - t, за разстоянието - d.
  • Записвай изразите без интервали между знаци и символи.
  • Ще успее ли Ахил да настигне костенурката?

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 9. клас ще преговориш отново основните понятия функционална зависимост, дефиниционно множество, променлива, аргумент, функционална стойност - тяхното значение и приложение. Ще откриваш вeрни или грешни са зададените зависимости, какво е дефиниционното им множество, ще се забавляваш и ще откриваш реалното приложение на математиката. А това ще ти донесе много шестици.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се