logo

Тест: Графика на квадратна функция. Параболата е обърната надолу

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Параболата на квадратната функция y=-x^2+3x-5 e обърната надолу.
2
Върхът на параболата на функцията y=-2x^2-4x+3 е V(5;-1)
3
Графиката на функцията y=-x^2+10x-25 е обърната надолу и върхът й лежи на оста Оx.
4
Дадена е функцията y=-3x^2+12x-5. Ако пресечната точка на параболата с оста Оу е точка C(0;-5), какви са координатите на симетричната точка?
5
Коя от графиките е на функцията y=-2x^2-4x+3?
6
Свържете всяка от функциите с координатите на върха на параболата й.
7
Точка с координати (5;49) е връх на параболата на функцията:
8
Cвържете всяка от функциите с чертежа, на който е изобразена оста й на симетрия.
9
Свържете всяка от функциите с графиката й.
10
Коя функция пресича абсцисната ос в точки с координати (-2;0);(12;0)?
11
Параболата на коя функция пресича ординатната ос в точка с координати (0;-1)?
12
Параболата на коя функция е на показания чертеж?
13
Намерете координатите на пресечните точки с оста Оу на параболите на дадените функции.
14
Намерете характерните точки на функцията y=-4x^2+16x-16.
15
Намерете характерните точки от графиката на функцията y=-2x^2+5x-3.

Описание на теста

Този онлайн теста по математика за 9. клас съдържа задачи от графика на квадратна функция, когато параболата е обърната надолу. Отново ще намираш връх на парабола, ос на симетрия, характерни точки, но вече параболата ще е обърната надолу. Ще продължиш да изследваш свойствата на квадратната функция, за да получаваш отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се