Упражнение: Графика на квадратна функция. Параболата е обърната надолу


Описание на упражнението

В онлайн упражнението по математика за 10.клас към видео урока "Графика на квадратна функция. Параболата е обърната надолу" отново ще намирате връх на парабола, ос на симетрия, характерни точки, но вече параболата ще е обърната надолу. Ще продължите да изследвате свойствата на квадратната функция за да получавате отлични оценки в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Параболата на квадратната функция y=-x^2+3x-5 e обърната надолу.
5т. 2. Върхът на параболата на функцията y=-2x^2-4x+3 е V(5;-1)
5т. 3. Графиката на функцията y=-x^2+10x-25 е обърната надолу и върхът й лежи на оста Оx.
5т. 4. Дадена е функцията y=-3x^2+12x-5. Ако пресечната точка на параболата с оста Оу е точка C(0;-5), какви са координатите на симетричната точка?
5т. 5. Коя от графиките е на функцията y=-2x^2-4x+3?
6т. 6. Свържете всяка от функциите с координатите на върха на параболата й.
6т. 7. Точка с координати (5;49) е връх на параболата на функцията:
6т. 8. Cвържете всяка от функциите с чертежа, на който е изобразена оста й на симетрия.
6т. 9. Свържете всяка от функциите с графиката й.
6т. 10. Коя функция пресича абсцисната ос в точки с координати (-2;0);(12;0)?
6т. 11. Параболата на коя функция пресича ординатната ос в точка с координати (-1;0)?
6т. 12. Параболата на коя функция е на показания чертеж?
11т. 13. Намерете координатите на пресечните точки с оста Оу на параболите на дадените функции.
11т. 14. Намерете характерните точки на функцията y=-4x^2+16x-16.
11т. 15. Намерете характерните точки от графиката на функцията y=-2x^2+5x-3.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!