logo

Тест: Тригонометрични функции. Важни задачи с фигури

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Равнобедреният триъгълник ABC е с основа AB=14cm и височина CH=h=24cm. Намери стойностите на синус и косинус на ъгъла при основата.
2
Даден е ромб ABCD, AC = 30 cm, BD = 16 cm. Да се намерят страната AB и височината DH.
3
Даден е ромб ABCD, AC = 30 cm, BD = 16 cm,\alpha =\sphericalangle BAD. Да се намери sin\alpha.
4
В ромба ABCD височината DH разделя страната AB на части като AH : HB = 12 : 1. Да се намери синуса на ъгъл BAD.
5
Ако в равнобедрен триъгълник височината към основата е 4 cm, то косинусът на ъгъла при основата е 5.
6
В равнобедрен триъгълник основата е 5 cm, а височината към бедрото е 4 cm. Да се намери тангенсът на ъгъла между бедрата.
7
Около окръжност е описан правоъгълен трапец с основа 12 cm и 6 cm. Намерете синуса на острия ъгъл на трапеца.
8
Да се намерят височините на равнобедрен триъгълник, ако бедрото му е 20cm, а синусът на ъгъла при основата е \frac35.
9
Да се намерят височините на равнобедрен триъгълник, ако основата му е 10cm, а тангенсът на ъгъла при основата е \frac125.
10
Даден е равнобедрен трапец ABCD с основи AB=8cm,CD=2cm и бедра AD=BC=4cm. Намери синуса на ъгъла при основата AB.
11
В ромб е вписана окръжност. Допирната точка на една от страните на ромба с окръжността дели тази страна на отсечки 1 cm и 4 cm. Да се намери тангенсът на острия ъгъл на ромба.
12
Равнобедрен трапец е описан около окръжност с радиус 2cm. Намери основите и лицето на трапеца и ги свържи със стойностите им, ако тангенсът на ъгъла при основата е 4.
13
Сборът от височините на успоредник е 9 cm, а периметърът му е  36 cm. Да се намери синусът на острия ъгъл на успоредника.
14
В окръжност с радиус R=3(\sqrt3-1) е вписан правоъгълник, ъгълът между диагоналите на който е 60^\circ. Да се намери периметърът на правоъгълника.
15
Периметърът на равнобедрен триъгълник е 64 cm, косинусът на ъгъла при основата му е 0,28. Да се намерят височините му.

Описание на теста

В онлайн теста към видео урока по математика за 9. клас "Тригонометрични функции. Важни задачи с фигури" ще упражниш свойствата на тригонометричните функции, които усвои в този раздел. Ще намираш дължините на различни отсечки с помощта на синус, косинус, тангенс и котангенс в триъгълник, трапец, успоредник. Ще разбереш ползата от изучаването на тригонометричните функции, което ще ти помогне да получаваш шестици не само по математика!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се