logo

Тест: Формули на Виет

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Намерете сбора и произведението на корените на уравнението:
 • \boldsymbolx^2-3x+2 = 0
2
Дадено е, че \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са корени на квадратно уравнение.
 • Ако \boldsymbolx1+x2=14, a \boldsymbolx1.x2= 5намерете кое е уравнението?
3
Дадено е уравнението: \boldsymbol2x^2-3x+1 = 0 
 • Посочете двойката числа, които са корени на уравнението.
4
Дадено е уравнението \boldsymbol4x^2-x-5 = 0Намерете сумата от корените на уравнението?
 • Напишете полученото число като десетична дроб, без интервали и допълнителни символи преди и след него.
5
Вярно ли е, че двойката числа -2 и 8 са корени на уравнението: \boldsymbolx^2-6x-16=0 ?
6
Напишете формулите на Виет за корените на уравнението:
 • \boldsymbolx^2-8x+7=0
7
Вярно ли е, че уравнението \boldsymbolx^2-x-12=0  има за корени числата 1 и -4?
8
Намерете уравнението, което има корени двойката числа -3 и 4.
9
Ако единия корен на уравнението  \boldsymbol4x^2+x-5 = 0 е равен на \boldsymbol-\frac54намерете на колко е равен другия корен?
 • Напишете отговора на празното място в текста без интервали и допълнителни знаци преди и след него.
10
Ако знаете че,
 • \boldsymbolx1+x2= -\frac114
 • \boldsymbolx1.x2= -5
 • намерете кое е квадратното уравнение с корени \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2.
11
Дадено е уравнението:
 • \boldsymbolx^2+\sqrt3.x-6 = 0
 • Намерете сбора и произведението на неговите корени.
12
Дадено е квадратното уравнение: \boldsymbol14x^2- 12x-3 = 0 с корени \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2. Намерете стойността на израза:
 • \boldsymbol\fracx1+x2x1x2 = ?
13
Сумата на две числа е 18, а произведението им е 72.
 • Намерете числата, като използвате формулите на Виет за квадратно уравнение.
14
Цветна леха на алея в парк има форма на правоъгълник със страни \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2. Дадено е, че полупериметърът на правоъгълника е 10 м, а площта на лехата е 21 кв.м.
 • Намерете:
 • а) квадратното уравнение, на което \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 са решение
 • б) \boldsymbolx1 =?;x2 =?
15
Правоъгълен триъгълник с катети \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2 има лице 3 кв.см. Ако знаете, че \boldsymbolx1+x2=7см, намерете коефициентите a, b и c на уравнението с корени \boldsymbolx1 и \boldsymbolx2.
 • Напишете получените числа на празните места в текста без интервали и допълнителни символи преди и след тях.

Описание на теста

Време е да приложиш в задачите от формулите на Виет в онлайн теста по математика за 9. клас! Можеш ли без да решаваш квадратно уравнение да намираш лесно сбора или произведението им? Да съставяш квадратно уравнение, ако знаеш неговите корени или да намираш единия корен на квадратно уравнение, ако знаеш другия? Благодарение на Франсоа Виет и неговите формули, това е лесно и забавно. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се